Vážení podnikatelé,

ve spojitosti s automatickým zřizováním datových schránek, řada z vás po letech zjistila, že má stále aktivní živnostenské oprávnění, ačkoli jej již aktivně dlouhodobě nevyužívá.

Pokud je to i váš případ a datovou schránku podnikající fyzické osoby nechcete, za předpokladu že již nepodnikáte, musíte všechna svá podnikatelská oprávnění, kterými disponujete, zrušit.

Živnostenské činnosti

V případě, že je činnost živností (dohledáte ve veřejné části živnostenského rejstříku) je třeba o zrušení oprávnění bezplatně požádat kterýkoli obecní živnostenský úřad, a to i elektronickou cestou právě prostřednictvím zřízené datové schránky. Osobní návštěva živnostenského úřadu tak není bezpodmínečně nutná, neboť o zrušení živnosti můžete požádat z pohodlí svého domova. Návod, jakým způsobem můžete živnost zrušit, naleznete pod tímto odkazem.

Vaše nejčastější dotazy a odpovědi k datovým schránkám naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jiné podnikatelské činnosti

V případě, že jste provozovali činnost  mimo rámec působnosti živnostenského zákona, je třeba o zrušení požádat autoritu, která vám oprávnění vydala např. příslušnou profesní komoru apod. Seznam všech editorů osob naleznete pod tímto odkazem.