Věděli jste, že jednotné kontaktní místo dokáže zprostředkovat vstup do podnikání vykonavatelům komorových povolání?

A co je to komorové povolání? Jedná se o takovou profesi, u níž zákon jejímu vykonavateli mimo jiné ukládá povinné členství u příslušného společenstva, resp. komory. Do této kategorie profesí náleží např. činnost advokátů, auditorů, autorizovaných architektů, daňových poradců, patentových zástupců, lékařů, lékárníků, veterinářů apod. Veškeré tyto profese jsou z působnosti živnostenského zákona vyloučeny.

Pokud zahajujete podnikání jako advokát, architekt, daňový poradce, lékař apod. můžete o předání příslušných žádostí, a to včetně formulářových podáních činěných v souvislosti s výkonem služby (oznámení o zahájení podnikání sociální a zdravotní správě) požádat na pobočkách jednotných kontaktních míst (15 obecních živnostenských úřadů).