Vážení podnikatelé,

informujeme vás o nové službě ve spojitosti s nakládáním s odpadem vzniklým z podnikatelské činnosti na území hlavního města Prahy.

Jedná se o možnost objednání tzv. virtuální nádoby, kterou lze využít pouze pro papír, plast a sklo. Tento institut ocení zejména ti z vás, kteří svůj byznys spravujete z domova, malé kanceláře či provozovny. O možnosti informoval Portál životního prostředí hlavního města Prahy.

Virtuální nádoba umožňuje za paušální poplatek (ceník ke stažení zde) legálně využívat veřejná stanoviště tříděného odpadu, která jsou primárně určena občanům hl. města Prahy. Virtuální nádoba je určená pro podnikatele, jež nemají provozovnu, pracují z domova, nebo v terénu, produkují velmi malé množství tříděného odpadu nebo prokazatelně nemají v provozovně prostor pro nádoby pro tříděný odpad.

Podrobné informace nabízí Portál Pražana, jehož prostřednictvím si můžete službu sjednat.