Vážení podnikatelé,

živnostenské úřady vás opakovaně upozorňují před úplatnými zápisy do různých komerčních evidencí připomínající živnostenský rejstřík či jinou zákonnou evidenci.

Sdělujeme, že zápis do živnostenského rejstříku není zpoplatněn! Při vstupu do podnikání živnostenské úřady vybírají na místě jednorázový poplatek, a to ve výši 1.000 Kč.

Zápis vaší osoby do některé z komerčních databází, kterou provozují soukromí podnikatelé, je zcela závislý na vaší vůli. Na tuto praktiku některých podnikatelů vás živnostenské úřady průběžně upozorňují – viz např. varování Živnostenského úřadu České republiky.

Věnujte těmto nabídkám větší pozornost!

Kam dál?