Vážení podnikatelé,

informujeme vás, že k 1. 1. 2024 byl mimo jiné novelizován zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Předmětná změna je legislativně technického rázu (jedná se o změnu  terminologie § 73) reflektující na přijetí nového zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, který nabyl účinnosti 1. 1. 2024. Novelu živnostenského zákona a dalších zákonů, jimiž se mění zákony v souvislosti s přijetím citovaného zákona, provedl změnový zákon č. 277/2019 Sb. Uvedená novela, měnící živnostenský zákon, nemá na vaše podnikání žádný dopad.

Aktuální znění živnostenského zákona je dostupné v Elektronické Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Elektronický systém Sbírky zákonů a mezinárodních smluv je zbrusu novým informačním systémem veřejné správy, který do života uvedl právě předpis o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.