Vážení podnikatelé,

informujeme vás o zrušení registrační povinnosti podnikajících fyzických osob vůči finančnímu úřadu. O zrušení povinnosti na svém webu informovala Finanční správa.

Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů fyzických osob (osob samostatně výdělečně činných) vůči finančnímu úřadu, tj. přihláška k dani z příjmu fyzických osob podávaná podle § 39 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2023) byla k 1. 1. 2024 zrušena.

Předmětnou povinnost mimo jiné zrušil zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Začínající podnikatel (OSVČ) se tak nově nemusí registrovat (k dani z příjmu fyzických osob) na finančním úřadě. Zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti podnikatel nově oznámí jen sociální a zdravotní správě. Předmětná přihláška se tak již nemusí podávat, a to ani v případě, že poplatník dobrovolně vstupuje do paušálního režimu (zájemce vyplní pouze oznámení o vstupu do paušálního režimu). Živnostníci mohou tyto formality spojené se zahájením podnikání i nadále plnit současně s ohlášením živnosti na libovolném obecním živnostenském úřadu v rámci služeb takzvaného „centrálního registračního místa“.

Ostatním podnikatelům, kteří budou svou samostatnou výdělečnou činnost provozovat mimo rámec působnosti živnostenského zákona, např. půjde o tato povolání, mohou být při plnění výše uvedených formalit nápomocna jednotná kontaktní místa, která fungují na 15 obecních živnostenských úřadech.