V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Karel Ulmkarel.ulm@praha1.cz
Místopředseda
Jana Šťastná
TajemníkTelefonE-mail
Jana Vlčková221 097 360jana.vlckova@praha1.cz
Členové
Vladimír Krištof
Michal Staněk
Daniel Skalický
Irena Ilková
Stanislav Lazar
David Bodečekdavid.bodecek@praha1.cz
Jana Titlbachová
Amália Počarovskáamalia.pocarovska@praha1.cz
František Dickelt

Harmonogram jednání (vždy středa od 14:00 v místnosti 212):

Rok 2020
1. jednání – 8. 1. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
2. jednání – 13. 5. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
Mimořádné společné jednání Komise obecního majetku s Komisí pro obchod a služby – 20. 5. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
3. jednání – 27. 5. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
4. jednání – 10. 6. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
5. jednání – 24. 6. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
Mimořádné jednání Komise pro obchod a služby – 1. 7. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
6. jednání – 9. 9. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
Jednání 30. 9. 2020, 7. 10. a 21. 10. byla zrušena z důvodu nouzového stavu.
Jednání 4. 11. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
11. jednání – 25. 11. 2020 – Program PDF, Zápis – PDF
12. jednání – 2. 12. 2020 – Program PDF, Zápis – PDF
13. jednání – 16. 12. 2020 – Program PDF, Zápis – PDF

Rok 2021
1. jednání 20. 1. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
2. jednání 27. 1. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
3. jednání 10. 2. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
4. jednání 24. 2. 2021 zrušeno bez náhrady
5. jednání 10. 3. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
6. jednání 24. 3. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
7. jednání 7. 4. 2021 zrušeno bez náhrady
8. jednání 21. 4. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
9. jednání 5. 5. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE, Příloha zápisu ZDE
10. jednání 19. 5. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
11. jednání 2. 6. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
12. jednání 23. 6. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE, Tabulka 1 ZDE, Tabulka 1a ZDE
Mimořádné jednání 14. 7. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE, Tabulka 1 ZDE, Tabulka 1a ZDE
13. jednání 8. 9. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
14. jednání 6. 10. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE, Tabulka ZDE
15. jednání 3. 11. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
16. jednání 1. 12. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE

Rok 2022
1. jednání 12. 1. 2022 – Program ZDE, Zápis ZDE
2. jednání 2. 2. 2022 – Program ZDE, Zápis ZDE
3. jednání 9. 3. 2022 – Program ZDE, Zápis ZDE
4. jednání 6. 4. 2022 – Program ZDE, Zápis ZDE
5. jednání 4. 5. 2022 – Program ZDE, Zápis ZDE
6. jednání 1. 6. 2022 – Program ZDE, Zápis ZDE
7. jednání 7. 9. 2022 – Program ZDE – Jednání zrušeno z důvodu neusnášeníschopnosti
8. jednání 15. 9. 2022 – Program ZDE, Zápis ZDE, Příloha ZDE

Statut Komise pro obchod a služby

1. Projednává a posuzuje veškeré otázky související se sítí obchodů a služeb a cestovního ruchu na území MČ Praha 1 ve spolupráci s příslušnými komisemi a odbory
2. Sleduje a projednává podněty a formuluje doporučení pro řešení dopadů v oblasti cestovního ruchu na území MČ Praha 1
3. Prostřednictvím členů komise sleduje vývoj sítě obchodu a služeb na území MČ Praha 1 a reaguje na podněty
4. Spolupracuje na využití nebytových prostor v obecních domech, pro obchod a služby, na základě vlastních pozorování a odůvodněných požadavků obyvatel
5. Účastní se výběrových řízení spojených s oblastí obchodu a služeb v MČ Praha 1
6. Dává stanoviska k termínům, lokalitám, sortimentu a provozovatelům trhů a tržišť
7. Spolupracuje na koncepci stálých trhů na území MČ Praha 1
8. Spolupracuje na koncepci umístění pevných stánků na území MČ Praha 1
9. Hodnotí příležitostné trhy konané na území MČ Praha 1
10. Vyjadřuje se k návrhu novely tržního řádu a jeho přílohy
11. Podílí se na samosprávné kontrole a hodnocení provozu trhů a tržišť ve smyslu tržního řádu
12. Průběžně projednává podněty členů zastupitelstva, vedoucích příslušných odborů a třetích osob a formuluje stanoviska nebo doporučení pro jednání Rady MČ Praha 1
13. Projednává žádosti o restaurační zahrádky na území MČ Praha 1 a vyhodnocuje jejich fungování