Sociální oblast a protidrogová prevence - 2024
Rada MČ Praha 1 vyhlásila usnesením č. UR24_0238 ze dne 05.03.2024 dotační program MČ Praha 1 s názvem Jednička pro rok 2024: A. Sociální oblast a B. Protidrogová prevence. Lhůta pro podání žádostí je od 08.04. do 19.04. 2024. Formuláře:
 • Vyhlášení dotačního programu s názvem Jednička pro rok 2024 – PDF, DOC
 • Pravidla pro poskytování dotace – PDF, DOC
 • Žádost o dotaci – PDF, DOC
 • Čestné prohlášení de minimis – PDF, DOC
 • Formulář pro vyhodnocení použití dotace – PDF, DOC
Oblast zdravotnictví - 2024
Rada MČ Praha 1 vyhlásila usnesením č. UR24_0124 ze dne 13.02.2024 dotační program MČ Praha 1 s názvem Oblast zdravotnictví pro rok 2024. Lhůta pro podání žádostí je od 19.03.2024 do 31.03.2024. Dotační program je zaměřen na: A. vybavení ordinací ambulantních lékařů, tj. praktických i ambulantních lékařů specialistů, kteří mají svou ordinaci na Praze 1 a poskytují zdravotní služby občanům Prahy 1; B. podporu zdravotních služeb – pro poskytovatele terénní a lůžkové paliativní péče. Formuláře:
   • Vyhlášení dotačního programu Oblast zdravotnictví pro rok 2024 – PDFDOC
   • Pravidla pro poskytnutí dotace (oblast A – lékaři) – PDF, DOC
   • Pravidla pro poskytnutí dotace (oblast B – podpora zdravotních služeb) – PDF, DOC
   • Žádost o dotaci (oblast A – lékaři) – PDF, DOC
   • Žádost o dotaci (oblast B – podpora zdravotních služeb) – PDF, DOC
   • Čestné prohlášení de minimis – PDFDOC
   • Formulář pro vyhodnocení použití dotace (oblast A – lékaři) – PDF, DOC
   • Formulář pro vyhodnocení použití dotace (oblast B – podpora zdravotních služeb) – PDF, DOC
Rada MČ Praha 1 schválila usnesením č. UR24_0445 dne 23.04.2024 rozdělení finančních prostředků pro oblast A následovně PDF.
Oblast sociálních věcí, zdravotnictví a protidrogové problematiky - 2023
Rada MČ Praha 1 vyhlásila usnesením č. UR23_0494 ze dne 02.05.2023 dotační program MČ Praha 1 s názvem Oblast zdravotnictví pro rok 2023. Lhůta pro podání žádostí je od 05.06.2023 do 16.06.2023. Formuláře:
   • Vyhlášení dotačního programu Oblast zdravotnictví pro rok 2023 – PDFDOC
   • Pravidla pro poskytnutí dotace – PDFDOC
   • Žádost o dotaci – PDFDOC
   • Čestné prohlášení de minimis – PDFDOC
   • Formulář pro vyhodnocení použití dotace – PDF, DOC
Rada MČ Praha 1 schválila usnesením č. UR23_0963 dne 22.08.2023 rozdělení finančních prostředků následovně PDF.
Rada MČ Praha 1 vyhlásila usnesením č. UR22_1176 ze dne 04.10.2022 dotační program MČ Praha 1 s názvem Jednička pro rok 2023: A. Sociální oblast a B. Protidrogová prevence. Lhůta pro podání žádostí je od 14.11. do 30.11.2022. Formuláře:
   • Vyhlášení dotačního programu Jednička pro rok 2023 – PDFDOC
   • Pravidla pro poskytnutí dotace – PDFDOC
   • Žádost o dotaci – PDFDOC
   • Čestné prohlášení de minimis – PDFDOC
   • Formulář pro vyhodnocení použití dotace – PDF, DOC
Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo usnesením č. UZ23_0053 dne 18.04.2023 rozdělení finančních prostředků následovně:
 • A – sociální oblast – PDF
 • B – protidrogová prevence – PDF
Archiv 2008 - 2022