Vážení podnikatelé a návštěvníci stránek,

tradičně vám přinášíme základní statistické trendy (pohyby v živnostech) za uplynulé čtvrtletí. Stručně lze konstatovat, že v rámci státu živností ubylo, oproti Praze 1, kde růst počtu podnikatelů pokračoval i nadále.

Od minulého čtvrtletí v České republice přibylo 23 024 nových podnikatelů v režimu živnostenského zákona. Naopak celkem 36 988 osob se rozhodlo svou živnost ukončit. Jednalo se zejména o fyzické osoby (33 646), které živnost již aktivně neprovozovaly – hlavním motivem lidí byla obava ze zřízení a následného používání datové schránky podnikající fyzické osoby. Ve 4. čtvrtletí roku 2022 tak živnostenské úřady zaznamenaly úbytek podnikatelů o 13 964 osob oproti minulému sledovanému období. Opačný trend však panuje na území centrální městské části hlavního města Prahy, kde počet podnikatelů nepřetržitě roste, což mimo jiné klade zvýšené nároky na živnostenskou správu.

Základní živnostenský katastr za územně správní obvod Praha 1 k 31. 12. 2022

Počet podnikatelů v režimu živnostenského zákona:          52116
z toho fyzických osob: 12033
z toho právnických osob: 40083
Počet vydaných a platných živností:        73754
z toho živností volných: 51271
z toho živností řemeslných: 9357
z toho živností vázaných: 6151
z toho živností koncesovaných: 6975