Vážení podnikatelé,

živnostenský úřad vás informujeme o některých legislativních změnách, ke kterým došlo v průběhu měsíce ledna 2023. 

Živnostenský zákon

Znění živnostenského zákona v průběhu ledna 2023 postupně novelizovaly 3 změnové předpisy. Přičemž první dvě změny upravily znění § 3 živnostenského zákona (činnosti vyloučené z režimu živností), do něhož byly doplněny některé činnosti, na které se jeho působnost nevztahuje (k činnosti nelze získat živnostenské oprávnění a nevztahuje se na ni ani dozorová pravomoc živnostenského úřadu). Jedná se o:

   –provozování bezpilotních systémů nebo lehkých bezpilotních systémů ve specifické kategorii provozu podle zákona o civilním letectví, a  činnost zapsaných prostředníků podle autorského zákona.

Předpis měnící zákon o civilním letectví a některé další zákony byl vyhlášen 23. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 195 pod číslem 431/2022 Sb. a je účinný od 1. 1. 2023. Předpis měnící autorský zákon a některé další zákony byl vyhlášen 21. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 193 pod číslem 429/2022 Sb. a je účinný od 5. 1. 2023.

Zrušení požadavku na získání živnostenského oprávnění před vznikem společnosti

Třetí změna se týká procesní úpravy vzniku živnostenského oprávnění u obchodních společností. Cílem přijaté právní úpravy je usnadnit online zakládání a zápis společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku, jak mimo jiné referuje tisková zpráva na Portálu justice. Zakladatel kapitálové společnosti, která bude podnikat podle živnostenského zákona, může živnostenské oprávnění získat nezávisle na zápisu do obchodního rejstříku. Předchozí praxe vyžadovala získat příslušná živnostenská oprávnění ještě před samotným zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Zakladatelé rovněž nemusí při oznamování živnosti dokládat právní důvod pro užívání prostor, v nichž bude mít společnost své sídlo. Změnový zákon byl vyhlášen 16. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 187 pod číslem 416/2022 Sb. a je účinný od 15. 1. 2023.

Ochrana spotřebitele

K legislativním změnám došlo také na poli spotřebitelského práva. Zvyšuje se mimo jiné ochrana zranitelné skupiny zákazníků při uzavírání smluv po telefonu, při nevyžádaném „podomním“ prodeji nebo v rámci organizovaných prodejních akcí. Podrobnosti naleznete zde.

 

Přehled dalších změn

Přehled dalších změn dopadající na podnikatele jsou k dispozici ke stažení (PDF) zde.

Lukáš Balada, vedoucí odd. Jednotné kontaktní místo