Profese průvodce již dle nových pravidel / THE NEW RULES FOR GUIDES

Vážení průvodci, turistická sezona je v plném proudu, živnostenský úřad si vám proto dovoluje připomenout, že pro výkon vaší profese platí nová pravidla, tak jak řada z vás požadovala. Mimo živnosti volné proto musíte disponovat také českým národním průkazem průvodce. Víte, že profese turistického průvodce má nová pravidla? Nejviditelnější změnou, a to doslova, je povinnost mít … Číst více

Vstup do podnikání za pomoci asistenční služby jednotného kontaktního místa

Víte, že jednotné kontaktní místo mimo jiné zprostředkuje vstup do podnikání i vykonavatelům tzv. komorových povolání* nebo jiných povolených ekonomických činností, které se nepovažují za živnost ve smyslu živnostenského zákona? Co si pod touto službou představit? Jedná se o obdobnou službu, kterou pro držitele živnostenského oprávnění (živnostníka) zabezpečuje obecní živnostenský úřad (včetně našeho, kde má … Číst více

Podnikání v EU za pomoci asistenční služby jednotného kontaktního místa

Víte, že jednotné kontaktní místo mimo jiné poskytuje informace o administrativních požadavcích kladených na poskytovatele služby u nás i v jiné členské zemi Evropské unie? Co si pod touto službou představit? Pokud jste český podnikatel, můžete své služby v totožném rozsahu poskytovat také na území jiné členské země Evropské unie. Pokud půjde o jednorázové plnění … Číst více

Rezervujte si den i čas návštěvy...

Vážení poskytovatelé služeb, dovolujeme si Vás informovat, že služby našeho oddělení jsou opět dostupné přes funkcionalitu rezervačního systému  „jednotné kontaktní místo“. Jednotné kontaktní místo je určeno zejména pro zájemce o přeshraniční poskytování služeb v Evropské unii. Dále pomůže zprostředkovat vstup do podnikání vykonavatelům svobodných povolání např. advokátům, autorizovaným architektům, daňovým poradcům, …zkrátka všem, jejichž povolené … Číst více

Informační zdroje pro vysílání zaměstnanců

Vážení poskytovatelé služeb, Centrum pro regionální rozvoj České republiky Vás zve na online seminář na téma „Informační zdroje pro vysílání pracovníků“. Seminář bude zaměřen na informační zdroje na internetu, které se týkají přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků v rámci Evropské unie, resp. evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace. Účastníci budou mimo jiné seznámeni: s … Číst více

Osobní schůzky přes "příjem podání"

Vážení podnikatelé, jak je Vám jistě známo, zdejší živnostenský úřad je možné osobě navštívit pouze na základě předchozí  rezervace. V této souvislosti si dovolujeme klienty našeho oddělení upozornit na to, že až do odvolání jsou naše služby dostupné přes funkcionalitu „příjem podání“. Jednotné kontaktní místo je určeno zejména pro zájemce o přeshraniční poskytování služeb v … Číst více

Online fórum: vysílání zaměstnanců v rámci vnitřního trhu EU

Vážení poskytovatelé služeb, Svaz průmyslu a dopravy ČR Vás zve na online diskusní fórum na téma vysílání zaměstnanců do EU v roce 2021. „Hlavním cílem akce je informovat zaměstnavatele o vysílání zaměstnanců do zahraničí včetně informací o schválené revizi směrnice EU o vysílání pracovníků. Probrány budou i novinky a změny pro rok 2021 a některé rozsudky … Číst více

Nutné online objednání na živnostenský odbor

Aktualizováno: 23. dubna Odvolává se povinnost předchozí online rezervace před osobní návštěvou živnostenského úřadu v Praze 1. Vážení podnikatelé, od 11. ledna 2021 je možné živnostenský odbor navštívit pouze na základě předchozí rezervace schůzky v rezervačním systému návštěv. Služby živnostenského úřadu jsou dostupné přes „příjem podání“. Děkujeme za pochopení. Nástroje pro komunikaci na dálku Formuláře … Číst více