Zrušení registrační povinnosti vybraných poplatníků a plátců daně z příjmů

Vážení podnikatelé, informujeme vás o zrušení registrační povinnosti podnikajících fyzických osob vůči finančnímu úřadu. O zrušení povinnosti na svém webu informovala Finanční správa. Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů fyzických osob (osob samostatně výdělečně činných) vůči finančnímu úřadu, tj. přihláška k dani z příjmu fyzických osob podávaná podle § 39 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění … Číst více

Prostředník při zahájení výkonu komorového povolání

Věděli jste, že jednotné kontaktní místo dokáže zprostředkovat vstup do podnikání vykonavatelům komorových povolání? A co je to komorové povolání? Jedná se o takovou profesi, u níž zákon jejímu vykonavateli mimo jiné ukládá povinné členství u příslušného společenstva, resp. komory. Do této kategorie profesí náleží např. činnost advokátů, auditorů, autorizovaných architektů, daňových poradců, patentových zástupců, … Číst více

Prostředník při zahájení podnikání v oborech krásných umění

Věděli jste, že jednotné kontaktní místo dokáže zprostředkovat vstup do podnikání také vykonavatelům uměleckých profesí? K provozování uměleckých povolání (např. herec, malíř, spisovatel, textař, zpěvák) není zapotřebí žádného veřejnoprávního oprávnění k podnikání. Avšak člověk, který se rozhodne živit některou z těchto profesí, např. jako malíř obrazů, má povinnost zahájení své samostatné výdělečné činnosti oznámit finanční, sociální … Číst více

Pomocník při zdolávání povolovacích postupů

Věděli jste, že jednotné kontaktní místo vám pomůže zorientovat se v různých povolovacích postupech? Povolovací postupy představují jednu z nejběžnějších formalit, které musejí uchazeči „zdolat“, pakliže hodlají začít službu poskytovat. Přidanou hodnotnou jednotných kontaktních míst je skutečnost, že dokáží zprostředkovat vstup do podnikání především poskytovatelům služeb podnikajícím mimo rámec působnosti živnostenského zákona. Na pobočkách jednotných kontaktních … Číst více

Prostředník při uznávání profesních kvalifikací

Věděli jste, že jednotné kontaktní místo předá vaši žádost o uznání profesní kvalifikace příslušné uznávací autoritě? O uznání profesní kvalifikace je nutné požádat, pokud uchazeč hodlá na území České republiky poskytovat regulované povolání nebo činnost a svou kvalifikaci získal v jiné členské zemi Evropské unie než je Česká republika. O uznání je třeba požádat např. u … Číst více

Seminář k DPH zaměřený na zahraniční obchod se zbožím a službami

Vážení podnikatelé, Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky Vás zve na seminář k DPH zaměřený především na zahraniční obchod se zbožím a službami. V případě služeb, zde budou mimo jiné probírány případy poskytování služeb do jiných členských zemí EU apod. Program semináře naleznete zde. Datum:                                              26. 9. 2023, … Číst více

Změny pro podnikatele od 1. 7. 2023

Vážení podnikatelé, informujeme vás, že k 1. 7. 2023 nabývají účinnosti právní předpisy, které mohou mít dopad také na vaše podnikání. Přehled změn, např. v oblasti rostlinolékařské péče, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, oblasti zbraní, střeliva a výbušnin apod., pro vás přichystal Odbor podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu. Informační materiál si … Číst více

Znepřístupnění datové schránky - přehled povolovacích orgánů

Vážení podnikatelé, ve spojitosti s masovým rozšířením datových schránek, které stát zřídil mimo jiné všem podnikajícím osobám, řada z vás po letech zjistila, že má stále aktivní „IČO“ (identifikační číslo osoby) ačkoliv jej  již fakticky dlouhodobě nevyužívá. Aktivní IČO je důkazem toho, že vaše oprávnění k podnikání nebylo zrušeno, a je tudíž i nadále platné. … Číst více