30 let vnitřního trhu EU

Vážení podnikatelé, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vás zve na konferenci s názvem 30. výročí vnitřního trhu: „motor udržitelného růstu EU v budoucí perspektivě„. Konference připomene jeho vývojové fáze a zejména vizi na příštích 30 let. Konference se bude rovněž věnovat přetrvávajícím bariérám pro podnikatele a iniciativám, které by měly pomoci malým a středním podnikům těžit z výhod vnitřního … Číst více

Vysílání řidičů v oblasti silniční dopravy má nová pravidla

Vážení podnikatelé v silniční dopravě, v souvislosti s novými pravidly, které jsou obsaženy v nařízení EU 2020/1055, a kterým byla za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy změněna nařízení  (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012, vás informujeme o administrativní povinnosti, kterou musíte před vysláním řidiče do jiného členského státu EU splnit. Od 2. … Číst více

Nové nástroje pro zlepšení podnikání na vnitřním trhu EU

Vážení poskytovatelé služeb, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Vás zve na online seminář na téma: Nové nástroje pro zlepšení podnikání na vnitřním trhu EU. „Cílem semináře je představit nové nástroje a iniciativy pro zlepšení podnikání na vnitřním trhu EU. Diskutovat se bude rovněž o nejpalčivějších problémech při přeshraničním poskytování zboží a služeb nejen v kontextu … Číst více

Podnikání v EU za pomoci asistenční služby jednotného kontaktního místa

Víte, že jednotné kontaktní místo mimo jiné poskytuje informace o administrativních požadavcích kladených na poskytovatele služby u nás i v jiné členské zemi Evropské unie? Co si pod touto službou představit? Pokud jste český podnikatel, můžete své služby v totožném rozsahu poskytovat také na území jiné členské země Evropské unie. Pokud půjde o jednorázové plnění … Číst více

Vstup do podnikání za pomoci asistenční služby jednotného kontaktního místa

Víte, že jednotné kontaktní místo mimo jiné zprostředkuje vstup do podnikání i vykonavatelům tzv. komorových povolání* nebo jiných povolených ekonomických činností, které se nepovažují za živnost ve smyslu živnostenského zákona? Co si pod touto službou představit? Jedná se o obdobnou službu, kterou pro živnostníka zabezpečuje obecní živnostenský úřad (oddělení registrace), kdy mu je spolu s … Číst více

Profese průvodce již dle nových pravidel / THE NEW RULES FOR GUIDES

Vážení průvodci, turistická sezona je v plném proudu, živnostenský úřad si vám proto dovoluje připomenout, že pro výkon vaší profese platí nová pravidla, tak jak řada z vás požadovala. Mimo živnosti volné proto musíte disponovat také českým národním průkazem průvodce. Víte, že profese turistického průvodce má nová pravidla? Nejviditelnější změnou, a to doslova, je povinnost mít … Číst více