Znepřístupnění datové schránky - přehled povolovacích orgánů

Vážení podnikatelé, ve spojitosti s masovým rozšířením datových schránek, které stát zřídil mimo jiné všem podnikajícím osobám, řada z vás po letech zjistila, že má stále aktivní „IČO“ (identifikační číslo osoby) ačkoliv jej  již fakticky dlouhodobě nevyužívá. Aktivní IČO je důkazem toho, že vaše oprávnění k podnikání nebylo zrušeno, a je tudíž i nadále platné. … Číst více

Přehled o činnosti oddělení

Oddělení Jednotné kontaktní místo uchazečům o výkon služby nebo jejím vykonavatelům poskytuje informace nezbytné k zahájení výkonu dané činnosti a to na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie. Služby jsou určeny občanům Evropské unie. Úkolem jednotného kontaktního místa je poskytnout informaci o požadavcích kladených na vydání oprávnění k podnikání nebo k jeho dočasného výkonu … Číst více

30 let vnitřního trhu EU

Vážení podnikatelé, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vás zve na konferenci s názvem 30. výročí vnitřního trhu: „motor udržitelného růstu EU v budoucí perspektivě„. Konference připomene jeho vývojové fáze a zejména vizi na příštích 30 let. Konference se bude rovněž věnovat přetrvávajícím bariérám pro podnikatele a iniciativám, které by měly pomoci malým a středním podnikům těžit z výhod vnitřního … Číst více

Vysílání řidičů v oblasti silniční dopravy má nová pravidla

Vážení podnikatelé v silniční dopravě, v souvislosti s novými pravidly, které jsou obsaženy v nařízení EU 2020/1055, a kterým byla za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy změněna nařízení  (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012, vás informujeme o administrativní povinnosti, kterou musíte před vysláním řidiče do jiného členského státu EU splnit. Od 2. … Číst více