Věděli jste, že jednotné kontaktní místo vám pomůže zorientovat se v různých povolovacích postupech?

Povolovací postupy představují jednu z nejběžnějších formalit, které musejí uchazeči „zdolat“, pakliže hodlají začít službu poskytovat. Přidanou hodnotnou jednotných kontaktních míst je skutečnost, že dokáží zprostředkovat vstup do podnikání především poskytovatelům služeb podnikajícím mimo rámec působnosti živnostenského zákona.

Na pobočkách jednotných kontaktních míst (15 obecních živnostenských úřadů) můžete požádat o předání např. žádosti o udělení oprávnění nebo povolení ke zprostředkování práce, k poskytování zdravotních služeb, k podnikání v energetických odvětvích, k hornické činnosti, k distribuci léčivých přípravků, k projektování pozemkových úprav, k provozování stanice technické kontroly, k vydávání rostlinolékařských pasů, případně o předání žádosti o zápis do seznamu např. advokátů, daňových poradců nebo patentových zástupců, či o udělení autorizace např. k výkonu činnosti autorizovaného architekta apod.