Základním předpokladem rozvoje novodobé společnosti, tedy i státu, je proces digitalizace. Stát proto k 1. 1. 2023 „opustí“ mnohdy nákladný a komplikovaný způsob komunikace s podnikateli prováděný z jeho strany zejména písemnou cestou a zřídí všem podnikatelům automaticky, tj. ze zákona, datovou schránku.

O tomto záměru vás zdejší živnostenský úřad informoval již v roce 2021. Podrobnosti se dočtete v aktualitě Ministerstva průmyslu obchodu.

Nečekejte. Používejte datovku.

Chci založit datovou schránku (gov.cz)