Věděli jste, že jednotné kontaktní místo předá vaši žádost o uznání profesní kvalifikace příslušné uznávací autoritě?

O uznání profesní kvalifikace je nutné požádat, pokud uchazeč hodlá na území České republiky poskytovat regulované povolání nebo činnost a svou kvalifikaci získal v jiné členské zemi Evropské unie než je Česká republika. O uznání je třeba požádat např. u vázaných a koncesovaných živností, u nichž živnostenský zákon nepředpokládá jiný správní postup.

O předání žádosti o uznání profesní kvalifikace můžete požádat na pobočkách jednotných kontaktních míst (15 obecních živnostenských úřadů).