Oddělení Jednotné kontaktní místo poskytuje informace, a to zejména o podmínkách přeshraničního podnikání (týká se občanů EU) v rámci vnitřního trhu Evropské unie. Také dokáže zprostředkovat vstup do podnikání vykonavatelům tzv. komorových povolání. 

Jednotné kontaktní místo v roce 2021 např.
podle § 14 VolPoSl přijalo / vypracovalo 428 dotazů resp. odpovědí
      z toho např. poskytlo 197  informací k možnosti výkonu povolání v ČR nebo jiné čl. zemi EU (např. v přeshraničním režimu nebo v režimu usazení apod.)
podle § 15 VolPoSl přijalo a předalo  614 ks písemných podání 
      z toho  268 ks přihlášek k daním,  175 ks oznámení pro účely důchodového nebo nemocenského pojištění OSVČ, 163 ks oznámení pro účely zdravotního pojištění OSVČ, 8 ks žádostí o uznání kvalifikace.

Podle § 14 zákona o volném pohybu služeb (VolPoSl) se jednalo o informace o administrativních podmínkách výkonu specializovaných činností, kde živnostenské oprávnění nestačí, jako je např. zprostředkování práce, obchod s elektřinou, obchodní letecká doprava, resp. o podmínkách výkonu komorových povolání jako je např. advokát, autorizovaný architekt nebo inženýr, patentový zástupce, zubní lékař, resp. o podmínkách dočasného poskytování služeb do České republiky nebo do jiného členského státu Evropské unie. Službu zhruba ve stejném poměru využili jak vnitrostátní, tak přeshraniční (EU) poskytovatelé služeb.

Např. z pohledu jednotlivých profesí zprostředkovatelské služby využilo:
Profese/ činnost  Advokát Letec  Umělec Patentový zástupce Vázaný zástupce Daňový poradce Živnostník*
Počet (%) 89% 4% 2% 1% 1% 1% 2%

Podle § 15 zákona o volném pohybu služeb (VolPoSl) se jednalo zejména o přihlášky např. advokátů k registraci k dani, resp. oznámení určená správcům sociálního a zdravotního pojištění. Advokátům bylo takto vyplněno a předáno 539 podání. Službu v hojné převaze využili především vnitrostátní poskytovatelé služeb. O zprostředkování mohou požádat i další vykonavatelé komorových  povolání nebo jiných legálních činností. 

*Živnostníci mají k plnění registračních a oznamovacích povinností při vstupu do podnikání nebo jeho přerušení či zrušení, k dispozici kterýkoli obecní živnostenský úřad tzv. Centrální registrační místo. Např. loni jim bylo takto zdejším živnostenským úřadem vyplněno a předáno 5442 podání, která byla adresována mj. i správcům daně, sociálního a zdravotního pojištění. 

Děkujeme, že využíváte naše služby.