Videokonference o dopadech pandemie koronaviru na fungování vnitřního trhu

Ministerstvo průmyslu a obchodu, ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, zvou zájemce na online seminář o dopadech koronaviru a přijatých opatření v sousedních státech. Seminář bude zaměřen zejména na: Hraniční režim ČR v souvislosti s krizí COVID19 – možnost pohybu pracovníků přes hranice. Aktuální opatření na hranicích v Rakousku, Německu, Polsku a Slovensku, možnost … Číst více

Počítání času – prominutí zmeškaného úkonu

Vážení podnikatelé, dovolte pár důležitých informací k zákonným lhůtám v době nouzového stavu. Na základě doporučení Ministerstva vnitra České republiky Vám připomínáme, že v případě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona k učinění úkonu vůči správnímu orgánu může být trvání nouzového stavu v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu tak, jak předpokládá § 41 … Číst více

IV. fáze uvolnění podnikání

Harmonogram postupného uvolňování podnikatelských činností Vážení podnikatelé a spotřebitelé, další, v pořadí již čtvrtá etapa rozvolnění, nastane 25. května 2020 (pokud epidemiologická situace dovolí). V rámci IV. vlny se povoluje Od pondělí 25. května 2020 lze znovu otevřít např.: restaurace, kavárny, bary a další provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory) – povolení se vztahuje také na … Číst více

II. fáze uvolnění podnikání

Harmonogram postupného uvolňování podnikatelských činností Vážení podnikatelé a spotřebitelé, jak jste jistě zaregistrovali ve sdělovacích prostředcích, vláda České republiky přistoupila k rychlejšímu uvolnění dalších podnikatelských aktivit, a to díky příznivému vývoji pandemie koronaviru. Podrobnosti naleznete v tomto odkazu. V rámci II. vlny se povoluje Od pondělí 27. dubna 2020 mohou opět začít fungovat např.: provozovny do 2 500 m2 … Číst více

Práva spotřebitelů v oblasti zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu

Vážení spotřebitelé, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky společně s Českou obchodní inspekcí dnes zveřejnilo „informační materiál pro spotřebitele v oblasti zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu“ dále jen „manuál“, a to v kontextu s rozšířením nemoci SARS-CoV-2 (COVID-19). Manuál mimo jiné obsahuje také vzor odstoupení od smlouvy o zájezdu. Manuál je k dispozici volně ke … Číst více

I. fáze uvolnění podnikání

Harmonogram postupného uvolňování podnikatelských činností Vážení podnikatelé a spotřebitelé, na základě scénáře vypracovaného vládou České republiky se v rámci tzv. I. fáze uvolňují tyto činnosti: V rámci I. vlny se povoluje Od pondělí 20. dubna 2020 mohou opět začít fungovat: řemeslníci s provozovnou (vyjma činností epidemiologicky závažných např. služby související s péčí o vzhled), autobazary, autosalóny, farmářské … Číst více

Lhůty v nouzovém stavu, legislativní výhled – změny živnostenského zákona a souvisejících předpisů

Prominutí zmeškaného úkonu, změny právních předpisů s dopadem na živnostenské podnikání   Vážení podnikatelé, i v této překotné době dochází k vývoji legislativy, tím spíše té, která má dopad na oblast živnostenské agendy. Některé návrhy vznikly v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19. Stěžejní snahou je proto eliminovat šíření tohoto onemocnění či snížit dopady přijatých opatření. Nejdříve … Číst více

Žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné přijímá Ministerstvo průmyslu a obchodu

Aktualizováno: 1. 4. 2020 Vážení podnikatelé, žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) dle aktuálních informací přijímá Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (dále jen „ministerstvo“), které bude finanční příspěvek poskytovat. O podporu za březen je možné žádat od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Podací formulář … Číst více