Zpřehlednili jsme naše stránky

Vážení podnikatelé a návštěvníci stránek živnostenského úřadu, informujeme Vás, o změně struktury stránek živnostenského úřadu. Naší snahou bylo rozdělit obsah stránek do jednotlivých sekcí, které následně podnikateli nebo zájemci o podnikání nabídnou další související informace. V tomto duchu prošly úpravou stránky všech oddělení a úseků živnostenského odboru. Věříme, že pro Vás budou stránky přehlednější. Lukáš Balada … Číst více

Podnikatelé si od ledna připlatí

Podnikatelé, kteří na sociálním a zdravotním pojištění odvádí minimální zálohy, si v letošním roce připlatí o 383 Kč měsíčně více než nyní. U sociálního pojištění navíc dochází ke změně splatnosti pojistného. Nově se odvádí v měsíci, ke kterému se vztahuje. Osoby samostatně výdělečně činné (do této kategorie náleží podnikající fyzické osoby tj. živnostníci, vykonavatelé svobodných povolání, jako … Číst více

Pozvánka na seminář: vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR, Asociací malých a středních podniků a Enterprise Europe Network Vás zvou na seminář:  VNITŘNÍ TRH EU Z POHLEDU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ. Cílem toho semináře má být představení možných řešení aktuálních nejpalčivějších problémů na vnitřním trhu … Číst více

Piloti se mohou registrovat na Jednotném kontaktním místě

Letci, kteří provozují leteckou činnost na základě písemné smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku, mohou formality spojené s výkonem nezávislé činnosti splnit na Jednotném kontaktním místě, stejně tak, jako ostatní poskytovatelé služby, která není živností. Na příkladu letců připomínáme i ostatním podnikatelům, jež provozují samostatnou výdělečnou činnost, která se nepovažuje za živnost (např. advokátům, architektům, lékařům, notářům, … Číst více

Stejná mzda za stejnou práci při vysílání zaměstnanců

Evropský parlament schválil konečné znění legislativy, která pracovníkům vyslaným do jiného členského státu EU přinese stejnou mzdu za stejnou práci na stejném místě. Znění směrnice schválily rovněž členské státy. Evropský parlament na sklonku května 2018 schválil konečné znění legislativy, která pracovníkům vyslaným do jiného členského státu EU přinese stejnou mzdu za stejnou práci na stejném … Číst více

Servis pro svobodná povolání a zájemce o podnikání v EU na jednom místě

Jednotné kontaktní místo Jednotná kontaktní místa byla včleněna do vybrané, již fungující soustavy obecních živnostenských úřadů na sklonku roku 2009. V České republice je touto funkcí nadáno pouze 15 úřadů. V hlavním městě Praze fungují dvě. Jejich činnost je výkonem státní správy v přenesené působnosti a jsou součástí celoevropské sítě EUGO. Místní příslušnost pro využití služeb není stanovena. … Číst více

Pozor! Služby v oblasti dopravy jsou vyloučeny z působnosti směrnice o službách i článku 56 Smlouvy o fungování Evropské unie

Směrnice 2006/123/ES, o službách na vnitřním trhu, mimo jiného obecně upravuje přeshraniční (dočasné) poskytování služeb (občany EU nebo korporacemi se sídlem v EU) na území Unie. Existují ovšem činnosti, které jsou z působnosti této obecné směrnice vyňaty. Působnost výše citované směrnice se nevztahuje např. na služby na finančním trhu (např. činnosti vyhrazené bance apod.), hazardní hry,  … Číst více

Soud rozhodl: služby „Uber“ spadají do oblasti dopravy

Rozsudek ve věci samé Soudní dvůr Evropské unie svým rozsudkem ze dne 20. prosince 2017 ve věci (C-434/15) „služby spočívající v navazování kontaktů s neprofesionálními řidiči poskytovanou společností Uber“ rozhodl takto: zprostředkovatelská služba, která pomocí aplikace pro chytré telefony za úplatu zprostředkovává kontakt mezi neprofesionálními řidiči používající vlastní vozidlo a osobami, které se potřebují přemístit po území … Číst více