Nové povinnosti při vysílání zaměstnanců na území ČR

Od 1. 4. 2017 se do §136 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zavádí povinnost zaměstnavatele usazeného v jiném členském státu EU, který v rámci volného pohybu služeb, vyslal svého zaměstnance k dočasnému výkonu práce do ČR, uchovávat v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu, a to přeložených do českého … Číst více

Změny právních předpisů v oblasti živnostenského podnikání

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu (3. 1. 2018) Anotace: Doplnění činností, které se nepovažují za živnosti Do § 3 odst. 3 písm. a) živnostenského zákona se za slovo „agentur,“ doplňují slova „činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“. Podobně jako u jiných činností regulovaných zákonem … Číst více

Nová verze elektronického Jednotného kontaktního místa

Vážení poskytovatelé služeb, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ve spolupráci s vládní agenturou  CzechTrade spustilo novou verzi elektronického Jednotného kontaktního místa v anglickém jazyce. Nová verze je dostupná online z  www.businessinfo.cz/en/psc.html. „Věříme, že se nám podařilo vytvořit skutečně funkční a uživatelsky přístupný nástroj, který bude pomáhat českým a evropským podnikatelům v orientaci na vnitřním trhu EU … Číst více

Poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů není živností

V souvislosti s přijetím zákona č. → 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru, byla zrušena vázaná živnost s předmětem podnikání „poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“. Zákonodárce nově upravil poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru jako zvláštní regulovanou činnost na finančním trhu a udělování oprávnění k této činnosti a dohled nad … Číst více

Průvodce změnami v roce 2017

Vážení podnikatelé, aktuální přehled změn, tak jako každý rok, pro Vás připravil vládní webový portál BUSINESSINFO.CZ Naleznete zde informace zejména z daňových a pracovněprávních oblastí.  [Informace jsou dostupné z WWW: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/special-zmeny-pro-podnikatele-od-roku-2017-85270.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktuality]. I. Elektronická evidence tržeb V materiálu také naleznete speciál k → Elektronické evidenci tržeb (EET). Od března 2017 se povinnost elektronicky evidovat tržbu dotkne maloobchodního a velkoobchodního … Číst více