Vážení podnikatelé v silniční dopravě,

v souvislosti s novými pravidly, které jsou obsaženy v nařízení EU 2020/1055, a kterým byla za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy změněna nařízení  (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012, vás informujeme o administrativní povinnosti, kterou musíte před vysláním řidiče do jiného členského státu EU splnit.

Od 2. 2. 2022 se na zaměstnavatele v mezinárodní silniční dopravě („dopravce“) a řidiče vztahují v souvislosti s tzv. balíčkem mobility nové povinnosti, ale i oprávnění, jak vás již informovalo ministerstvo dopravy, do jehož gesce tato oblast náleží. Jednotné kontaktní místo v této souvislosti upozorňuje na novou formu oznamovací povinnosti (při vyslání řidiče do jiné členské země EU), která se plní výlučně online pomocí informačního systému pro výměnu informací o vnitřním trhu Evropské unie (IMI systém). Podrobnosti se dozvíte v instruktážním videu níže.