Upozornění na absenci živnostenského oprávnění

Živnostenský úřad upozorňuje nově vzniklé společnosti, které hodlají provozovat živnost, ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na povinnost jejího řádného ohlášení živnostenskému úřadu [§ 45 odst. 1 živnostenského zákona], příp. na povinnost podání žádosti o udělení koncese [§ 50 odst. 1 živnostenského zákona]. Provozování živnosti bez … Číst více

Živnosti a jejich provozovatelé v číslech

Vážení podnikatelé a návštěvníci stránek, tradičně vám přinášíme základní statistické trendy (pohyby v živnostech) za 1. čtvrtletí roku 2024. Od minulého čtvrtletí v České republice přibylo 27 665 nových podnikatelů v režimu živnostenského zákona. Svou živnost se rozhodlo ukončit celkem 22 314 podnikatelů. Z jednotlivých druhů živností převládá živnost volná (2 211 446) následována regulovanými … Číst více

Pomůcka pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu

Vážení podnikatelé, informujeme vás o nové pomůcce pro oblast cestovního ruchu. Asociace cestovních kanceláří, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou obchodní inspekcí, Českou asociací pojišťoven a zástupců cestovních kanceláří, pro vás vytvořila pomůcku v podobě této brožury. Obecnou definici podnikatele stanovuje § 420 občanského zákoníku. Definiční znaky živnosti naleznete … Číst více

Přehled o činnosti oddělení v roce 2023

Oddělení Jednotné kontaktní místo poskytuje informace nezbytné k zahájení podnikání a to jak na území České republiky, tak na území jiného členského státu Evropské unie. Služby jsou poskytovány bezplatně a cílí především na občany Evropské unie. Úkolem jednotného kontaktního místa je uchazeči o výkon služby, příp. přeshraničnímu poskytovateli služby, poskytnout informace o požadavcích kladených na … Číst více

Živnosti a jejich provozovatelé v číslech

Vážení podnikatelé a návštěvníci stránek, tradičně vám přinášíme základní statistické trendy (pohyby v živnostech) za 4. čtvrtletí roku 2023. Od minulého čtvrtletí v České republice přibylo 24 777 nových podnikatelů v režimu živnostenského zákona. Svou živnost se rozhodlo ukončit celkem 18 230 podnikatelů. Z jednotlivých druhů živností převládá živnost volná (2 203 322) následována regulovanými … Číst více

Rozšíření portfolia služeb Portálu živnostenského podnikání

Vážení podnikatelé, informujeme vás o vylepšení Portálu živnostenského podnikání, jehož funkcionality byly rozšířeny o možnost: filtrování podle jednotlivých druhů živností,  podání online žádosti o výpis z neveřejné části živnostenského rejstříku či automatického upozornění na aktuality, jež jsou předmětem živnostníkova zájmu apod.  Podrobněji o novinkách informoval Živnostenský úřad České republiky. 

Zrušení registrační povinnosti vybraných poplatníků a plátců daně z příjmů

Vážení podnikatelé, informujeme vás o zrušení registrační povinnosti podnikajících fyzických osob vůči finančnímu úřadu. O zrušení povinnosti na svém webu informovala Finanční správa. Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů fyzických osob (osob samostatně výdělečně činných) vůči finančnímu úřadu, tj. přihláška k dani z příjmu fyzických osob podávaná podle § 39 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění … Číst více

Prostředník při zahájení výkonu komorového povolání

Věděli jste, že jednotné kontaktní místo dokáže zprostředkovat vstup do podnikání vykonavatelům komorových povolání? A co je to komorové povolání? Jedná se o takovou profesi, u níž zákon jejímu vykonavateli mimo jiné ukládá povinné členství u příslušného společenstva, resp. komory. Do této kategorie profesí náleží např. činnost advokátů, auditorů, autorizovaných architektů, daňových poradců, patentových zástupců, … Číst více