Oddělení Jednotné kontaktní místo poskytuje informace zejména o přeshraničním poskytování služeb v rámci vnitřního trhu Evropské unie. Poskytovatelům služeb dokáže zprostředkovat vstup do podnikání a splnění dalších formalit s tím spojených.

Poradíme Vám, jak postupovat v případě poskytování služeb z České republiky do jiného členského státu Evropské unie, tak i v opačném případě, kdy služba míří na tuzemský trh (dočasné poskytování služeb, uznávání zahraničních kvalifikací atp.). Nebo za jakých podmínek je možné poskytovat službu, jejíž výkon neupravuje živnostenský zákon.

Zajistíme předání žádosti o oprávnění k výkonu služby příslušnému správnímu orgánu, pokud jím není živnostenský úřad. Rovněž podání spojená s plněním formalit při vstupu do podnikání (např. přihlášení k daním, sociálnímu a zdravotnímu pojištění) jsou přijímána zejména od poskytovatelů služeb mimo režim živností.

Novinky

Archiv: Jednotné kontaktní místo

Organizace správy a naše služby

Základní informace o síti a službách
Asistenční služby informační
Asistenční služby zprostředkovatelské

Volný pohyb služeb

Přeshraniční poskytování služby (dočasný režim)

Pravidelné poskytování služby (režim usazení)

Právní úprava volného pohybu služeb

Odborná kvalifikace

Kvalifikace z jiného členského státu EU

Evropský profesní průkaz

Kvalifikace z třetího státu

Poskytovatel služby 

Oznamovací povinnost

Informační povinnost

Dozor

Příjemce služby

Ověření poskytovatele

Právo na informace

Užitečné odkazy 

Formuláře

Odkazy a informace
Kontakt

Potřebujete vyřídit

Nejčastěji se ptáte

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Bc. Lukáš BaladaVedoucí oddělení JKM
Vodičkova 18
Kancelář: 326
394
ZIO_JKM