Odbor živnostenský plní funkci jednotného kontaktního místa, které je součástí celoevropské sítě, a které podnikatelům na vnitřním trhu Evropské unie poskytuje poradenství v oblasti služeb. 

Poradíme Vám, jak postupovat v případě poskytování služeb z České republiky do jiného členského státu Evropské unie, tak i v opačném případě, kdy služba míří na tuzemský trh (dočasné poskytování služeb, uznávání zahraničních kvalifikací atp.). Nebo za jakých podmínek je možné vykonávat podnikatelskou činnost, kterou neupravuje živnostenský zákon např. svobodné povolání.

Zajistíme předání žádosti o oprávnění k podnikání příslušnému správnímu orgánu, pokud jím není živnostenský úřad. Rovněž podání spojená s plněním formalit při vstupu do podnikání (např. přihlášení k daním, sociálnímu a zdravotnímu pojištění) jsou přijímána zejména od vykonavatelů svobodných povolání a dalších povolených ekonomických činností vymezených v § 3 živnostenského zákona.

Novinky

Archiv: Jednotné kontaktní místo

Organizace správy a naše služby

Základní informace o síti
Informační servis
Zprostředkovací servis

Volný pohyb služeb

Přeshraniční poskytování služby (dočasný režim)
Pravidelné poskytování služby (režim usazení)

Odborná kvalifikace

Odborná kvalifikace z jiného čl. státu
Evropský profesní průkaz
Odborná kvalifikace z třetího státu

Poskytovatel služby

Oznamovací povinnost
Informační povinnost
Dozor

Příjemce služby

Ověření poskytovatele
Právo na informace

Užitečné informace

Formuláře
Kontakt

Potřebujete vyřídit

Nejčastěji se ptáte

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Bc. Lukáš BaladaVedoucí oddělení JKM
Vodičkova 18
Kancelář: 326
394
ZIO_JKM