Odbor živnostenský plní funkci jednotného kontaktního místa. To je součástí celoevropské sítě, která podnikatelům na vnitřním trhu Evropské unie poskytuje poradenství v oblasti služeb (svoboda volného pohybu služeb apod.).

Poradíme Vám, jak postupovat v případě poskytování služeb z České republiky do jiného čl. státu Evropské unie, tak i v opačném případě, kdy služba míří na tuzemský trh (dočasné poskytování služeb, vysílání zaměstnanců v rámci vnitřního trhu, uznávání zahraničních profesních kvalifikací apod.) nebo za jakých podmínek je možné vykonávat podnikatelskou činnost, kterou neupravuje živnostenský zákon např. jakékoli svobodné povolání, zprostředkování práce atp.

Ušetříme Váš čas vynaložený na obíhání různých úřadů tím, že za Vás podání předáme my, pakliže bude souviset s podnikáním – splnění formalit spojených se vstupem do podnikání jako např. přihlášení k daním, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, zejména pak u podnikatelů neživnostníků, neboť Jednotné kontaktní místo neposkytuje duplicitně služby, které běžně pro živnostníky zabezpečuje obecní živnostenský úřad.

Novinky

Archiv: Jednotné kontaktní místo

Správa a naše služby

Základní informace o síti
Informační servis
Zprostředkovací servis

Volný pohyb služeb

Přeshraniční poskytování služby (dočasný režim)
Pravidelné poskytování služby (režim usazení)

Odborná kvalifikace

Odborná kvalifikace z jiného čl. státu
Evropský profesní průkaz
Odborná kvalifikace z třetího státu

Poskytovatel služby

Oznamovací povinnost
Informační povinnost
Dozor

Příjemce služby

Ověření poskytovatele
Právo na informace

Užitečné informace

Formuláře
Kontakt

Potřebujete vyřídit

Nejčastěji se ptáte

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Bc. Lukáš BaladaVedoucí oddělení JKM
Vodičkova 18
Kancelář: 326
394
ZIO_JKM