K výkonu tvůrčí činnosti se žádné oprávnění nevydává. Nejedná se ani o živnost. Osoba má pouze oznamovací povinnost vůči sociální a zdravotní správě (případně finančnímu úřadu pokud splňuje kritéria pro vstup do tzv. paušálního režimu daně z příjmu), která může být splněna také prostřednictvím jednotného kontaktního místa. Návštěvu doporučujeme předeme zarezervovat on-line.