Informace o službách, které se nepovažují za živnosti, získáte na Jednotném kontaktním místě.

K poskytování směnárenské činnosti, zprostředkování pojištění nebo spotřebitelských úvěrů musíte získat povolení, které uděluje Česká národní banka. Pokud Vás zajímají podmínky, jak povolení získat, prosím, kontaktujte nás: jkm@praha1.cz

Pokud hodláte poskytovat služby spočívající ve zprostředkování zaměstnání, pronájmu pracovních sil nebo poradenstvím v oblasti pracovního trhu, musíte požádat o povolení, které uděluje Úřad práce České republiky, neboť se nejedná o živnost. Pokud Vás zajímají podmínky, jak povolení získat, prosím, kontaktujte nás: jkm@praha1.cz