Pokud je profese nebo činnost regulovaná, a kvalifikace byla získána v jiném členském státě, je ve většině případů nezbytné požádat o uznání odborné kvalifikace.

Žádost lze podat rovněž prostřednictvím Jednotného kontaktního místa, které se postará o předání příslušnému uznávacímu orgánu.

Pokud se zajímáte, za jakých podmínek Vám kvalifikaci uznají, nebo chcete požádat o předání žádosti, prosím, kontaktujte nás: jkm@praha1.cz