K výkonu profese autorizovaného architekta, inženýra nebo technika, je potřeba získat autorizaci, kterou uděluje Česká komora architektů nebo Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Pokud Vás zajímají podmínky k udělení autorizace, prosím, kontaktujte nás: jkm@praha1.cz