Oddělení Jednotné kontaktní místo zajistí vykonavatelům svobodných povolání předání oznámení či přihlášky/ odhlášky. Není podstatné, kde se nachází Vaše bydliště nebo sídlo. Nemusíte tak bloudit po všech možných místech či tápat komu přihlášku nebo oznámení zaslat.

Pokud jste vykonavatelem komorového povolání ve smyslu zvláštního předpisu, (např. advokát, architekt, daňový poradce, lékař, zubní lékař, lékárník, veterinární lékař) případně vykonáváte jiné svobodné povolání (např. herec, malíř, spisovatel, textař, zpěvák) či jinou povolenou ekonomickou činnost (např. restaurátor památek, zprostředkovatel práce, výkonný letec) můžete své registrační a oznamovací povinnosti (v souvislosti se vstupem do podnikání nebo jeho přerušením či ukončením) splnit prostřednictvím Jednotného kontaktního místa v Praze 1.

Kupříkladu u nás můžete podat přihlášku k dani z příjmu nebo oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti adresované sociální správě a zdravotní pojišťovně. Návštěvu doporučujeme zarezervovat online (Živnostenský odbor / jednotné kontaktní místo). Případně si schůzku na konkrétní termín domluvte s Lukášem Baladou, tel.: + 420 221 097 139 (394).

Služba je určena zejména pro podnikatele, kteří podnikají na základě oprávnění vydaného podle jiného nežli živnostenského zákona (např. již zmínění advokáti, architekti, umělci apod.)

TIP: Držiteli živnostenského oprávnění (živnostníkovi) přihlášku/ oznámení předá oddělení registrace libovolného obecního živnostenského úřadu.