Oddělení Jednotné kontaktní místo umožňuje vykonavatelům svobodných povolání splnit formality spojené se zahájením podnikání (oznámení příslušným orgánům veřejné moci) na jednom místě. Není podstatné, kde se nachází Vaše bydliště nebo sídlo. Nemusíte tak bloudit po všech možných místech či tápat komu oznámení zaslat.

Pokud vykonáváte komorové povolání ve smyslu zvláštního předpisu, (např. jste advokát, architekt, daňový poradce, lékař, zubní lékař, lékárník, veterinární lékař) případně vykonáváte jiné svobodné povolání (např. působíte jako herec, malíř, spisovatel, textař, zpěvák) či vykonáváte jinou povolenou ekonomickou činnost (např. jste restaurátor památek, zprostředkovatel práce, výkonný letec) můžete oznamovací povinnosti související se zahájením podnikání (nebo jeho přerušením) splnit také prostřednictvím Jednotného kontaktního místa v Praze 1. Návštěvu doporučujeme dopředu zarezervovat (online) – Živnostenský odbor / Jednotné kontaktní místo. Případně si schůzku na konkrétní termín (např. mimo stanovené úřední hodiny) domluvte s Lukášem Baladou, tel.: + 420 221 097 139 (394).

Služba je poskytována bezplatně a je určena především pro podnikatele, kteří svou samostatnou výdělečnou činnost vykonávají podle jiného nežli živnostenského zákona, např. zmínění advokáti, architekti apod.

TIP pro živnostníky:

Držitel živnostenského oprávnění formality spojené se zahájením výkonu živnosti, včetně oznámení o vstupu do paušálního režimu, může splnit na libovolném obecním živnostenském úřadu. Podrobnosti se dozvíte např. zde.