Ten, kdo hodlá poskytovat jakoukoliv zdravotní službu (léčebně rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní nebo lékárenskou péči, zdravotnickou záchrannou službu, zdravotnickou dopravní službu, přepravu pacientů neodkladné péče) v postavení podnikatele, musí požádat o povolení, které uděluje krajský úřad (v případě hlavního města Prahy – Magistrát).  Pokud Vás zajímají podmínky, jak povolení získat, prosím, kontaktujte nás: jkm@praha1.cz

Zdravotní služby (záleží na konkrétním typu služby) může poskytovat pouze lékař se specializovanou způsobilostí v  příslušném oboru, zubní lékař a farmaceut nebo nelékařský zdravotní pracovník (např. fyzioterapeut, zubní hygienista, zdravotnický záchranář).

K tomu, aby zájemce mohl poskytovat veterinární službu, musí požádat o zápis do příslušného seznamu, který vede Komora veterinárních lékařů České republiky. Pokud Vás zajímají podmínky k zápisu do tohoto seznamu, prosím, kontaktujte nás: jkm@praha1.cz

Zájemce o podnikání v sociálních službách (ambulantní, pobytové, terénní) musí požádat o registraci, o které rozhoduje krajský úřad (v případě hlavního města Prahy – Magistrát).  Pokud Vás zajímají podmínky, jak povolení získat, prosím, kontaktujte nás: jkm@praha1.cz