Dočasné poskytování služeb je spojeno s volným pohybem služeb v rámci Evropské unie. Pokud osoba hodlá v některé členské zemi službu poskytovat dočasně, musí ve své domovské členské zemi disponovat příslušným povolením, které ji opravňuje k poskytování služeb (např. živnostenské oprávnění apod.). Podnikatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem některé členské země EU. Podnikatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo v některé členské zemi EU. Tento institut se týká výhradně zavedených podnikatelů. Účelové zřízení oprávnění v domovské členské zemi, pro faktický výkon činnosti v jiné členské zemi, je nepřípustné.

Pokud Vás zajímá, co musíte při dočasném poskytování služeb nebo při vyslání zaměstnance splnit vůči hostitelské členské zemi, prosím, kontaktujte nás: jkm@praha1.cz

Pokud hostitelská členská země mou profesi nebo činnost reguluje, musím o svém záměru předem informovat příslušný uznávací orgán. Podnikatel, který je právnickou osobou (službu realizují zaměstnanci) musí ještě k tomu také předem informovat příslušný orgán o vyslání svých zaměstnanců. Pokud vyšle své zaměstnance podnikatel, který je fyzickou osobou, platí to samé i pro něj.

Pokud Vás zajímá, zda je Vaše profese nebo činnost regulovaná nebo pokud chcete požádat o předání oznámení o dočasném výkonu regulované služby v ČR, prosím, kontaktujte nás: jkm@praha1.cz