Za českou fyzickou osobu se pro účely živnostenského zákona považuje občan České republiky nebo osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Za zahraniční fyzickou pak osoba s bydlištěm mimo území České republiky. Tyto osoby se dále rozlišují podle toho, zda se jedná o občany Evropské unie nebo se za tyto občany považují (§ 70) nebo jde o občany třetího státu.

Oddělení registrace, v případě fyzických osob:

 • zpracovává ohlášení živnosti, rozhoduje o udělení koncese,
 • zpracovává oznámení změn a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi,
 • zpracovává oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti či  pokračování v provozování živosti,
 • provádí zápis do živnostenského rejstříku a vydává výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu,
 • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele,
 • plní funkci centrálního registračního místa:
   • přijímá přihlášky k dani z příjmu, silniční dani a oznámení o vstupu do paušálního režimu (§ 39, 39b, 38lb zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů),
   • přijímá oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti (§ 48 zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),
   • přijímá přihlášky k důchodovému pojištění (§ 48a č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),
   • přijímá přihlášky k nemocenskému pojištění (§ 11, 13 zákona č. 187/2006 Sb.o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů),
   • přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení (§ 35 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb.o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),
   • přijímá oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (§ 10a zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.),
   • přijímá žádosti o vydání českého národního průkazu průvodce podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.
 • plní další úkoly stanovené živnostenským zákonem.

Důležité upozornění! Živnostenský úřad (jako centrální registrační místo) učiněná oznámení o zahájení podnikání pouze předává příslušným orgánům – konkrétní výši odvodů spolu s platebními instrukcemi vám zašle až sociální a zdravotní správa.

Novinky

Archiv: Registrace fyzických osob

Živnosti

Regulované živnosti
<strong>Příloha č. 1 - živnosti řemeslné</strong><strong>Příloha č. 2 -</strong> <strong>živnosti vázané </strong><strong>Příloha č. 3 - živnosti koncesované</strong>

Řemeslné živnosti (§ 20 živnostenského zákona):

Vázané živnosti (§ 23 a 24 živnostenského zákona):

Koncesované živnosti (§ 26 a 27 živnostenského zákona):

Živnost volná a její obory
<strong>Příloha č. 4 - živnost volná</strong><strong>Příloha č. 6 - obory živnosti volné podléhající povinnému ohlášení </strong>

Živnost volná (§ 25 odst. 2 živnostenského zákona):

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činností náležející do živnosti volné:

 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 2. Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 3. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 8. Pěstitelské pálení
 9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 17. Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a  kosmetických přípravků
 18. Výroba hnojiv
 19. Výroba plastových a pryžových výrobků
 20. Výroba a zpracování skla
 21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 23. Broušení technického a šperkového kamene
 24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 31. Výroba strojů a zařízení
 32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 33. Stavba a výroba plavidel
 34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 37. Výroba a opravy čalounických výrobků
 38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 39. Výroba zdravotnických prostředků
 40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
 47. Zprostředkování obchodu a služeb
 48. Velkoobchod a maloobchod
 49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 54.  Zrušen
 55. Ubytovací služby
 56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 59. Pronájem a půjčování věcí movitých
 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 61. Projektování pozemkových úprav
 62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 63. Projektování elektrických zařízení
 64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 65. Testování, měření, analýzy a kontroly
 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 68. Fotografické služby
 69. Překladatelská a tlumočnická činnost
 70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 76. Poskytování technických služeb
 77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
 81. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem
 82. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Níže uvedené obory živnosti volné, pakliže je podnikatel vykonává, podléhají od 1. 1. 2021 povinnému ohlášení. Pro tyto jmenované obory neplatí garantovaný rozsah výkonu práva živnosti volné v celém jejím rozsahu (§ 28 živnostenského zákona).

a) poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy,

b) poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem.

Kvalifikace ze zahraničí

Živnosti, pro jejichž výkon musíte požádat o profesní uznání zahraniční kvalifikace

U níže uvedených živností, musí zájemce, pakliže svou kvalifikaci získal na území jiné členské země Evropské unie než je Česká republika, nejprve požádat tzv. o profesní uznání odborné kvalifikace. O předání žádosti lze požádat zde. 

Uznání zahraniční kvalifikace u dalších živností

U zbytku regulovaných živností (zejména všechna řemesla uvedená v příloze č. 1 k živnostenskému zákonu) lze odbornou způsobilost prokázat podle § 7 odst. 5 živnostenského zákona, tj. doklady stvrzujícími, že jste činnost vykonávali (praxe) v jiné čl. zemi a dosáhli jste předepsaného stupně vzdělání. Pakliže nelze kvalifikační předpoklady prokázat podle výše uvedeného, je možné požádat o uznání také pro tyto činnosti. O předání žádosti lze požádat zde. 

Odborná kvalifikace z třetího státu

Odborná kvalifikace získaná mimo EU

Ještě před tím, než požádáte o udělení povolení k výkonu regulované činnosti, je nezbytné požádat o tzv. nostrifikaci dokladu o zahraničním vzdělání, nebo uznání dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání, a to pokud jste vzdělání získali mimo EU. Podrobnosti nabízejí stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Poplatky

Poplatek za živnost

Správní poplatky na úseku živnostenského podnikání stanovuje položka č. 24 Sazebníku, který je nedílnou přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:

 • 1000 Kč za ohlášení živnosti (nebo za přijetí žádosti o koncesi) při vstupu do živnostenského podnikání.
 • 500 Kč za další ohlášení (nebo za přijetí další žádosti o koncesi) nebo za změnu rozhodnutí o udělení koncese nebo za vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost,
 • 100 Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny,
 • 50 Kč za přijetí podání kontaktním místem veřejné správy (CzechPoint),
 • 20 Kč za vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku (za každou i započatou stránku),
 • 5 Kč za vydání sestavy z živnostenského rejstříku o údajích o jednom podnikateli.

Poplatek se nevybere za

 • vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku,
 • změnu podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu,
 • schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese,
 • změnu oboru činnosti v rámci živnosti volné.
Daň z příjmu fyzických osob

Ohledně daňových povinností, prosím, kontaktujte svůj finanční úřad (dle trvalého bydliště).

Odvody na sociální a zdravotní pojištění (2022)
 • 2 841 Kč na důchodové pojištění,
 • 147 Kč na nemocenské pojištění (není povinné) a
 • 2 627 Kč na zdravotní pojištění.

Zálohu na sociální či nemocenské pojištění lze uhradit v průběhu celého měsíce, ke kterému se pojistné vztahuje. U zdravotního pojištění je záloha splatná od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, až do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Podrobnosti k zálohám nabízí stránky České správy sociálního zabezpečení a např. Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Důležité upozornění! Živnostenský úřad (jako centrální registrační místo) učiněná oznámení o zahájení podnikání pouze předává příslušným orgánům – konkrétní výši odvodů spolu s platebními instrukcemi vám zašle až sociální a zdravotní správa. Ohledně konkrétních informací k hrazení pojistného, se proto prosím, obracejte vždy na zdravotní pojišťovnu, nebo příslušné pracoviště sociální správy.

Podání

Osobní podání

Podání podle živnostenského zákona můžete učinit osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Den a čas návštěvy si můžete (není nutné) dopředu rezervovat (zvolíte volbu „příjem podání“).    Vyplněné podání lze rovněž zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu živnostenského úřadu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 – Nové Město nebo jej zanechat v podatelně úřadu. Živnost lze také alternativně ohlásit prostřednictvím služby Czech POINT.

Online podání
<strong>Datová schránka</strong><strong>Elektronická podatelna</strong><strong>Poplatek při elektronickém způsobu podání</strong>

Osoby, které mají zřízenu svou datovou schránku, mohou podání činit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Městské části Praha 1: b4eb2my.

Podání lze učinit rovněž online přímo do elektronické podatelny živnostenského rejstříku nebo do e-podatelny úřadu: posta@praha1.cz (podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem).

Za vyřízení plně elektronického podání zaplatíte 800 Kč. Za další elektronické vyřízení živnosti 400 Kč.

Online formulář

Nápovědu k elektronickému způsobu podání nabízejí tyto stránky. K ohlášení živnosti můžete využít také Portál občana, který je branou k elektronickým službám státu. Existuje několik možností přihlášení – například pomocí  eObčanky nebo bankovní identity.

Povinnosti

Oznamovací povinnosti k oznámené živnosti
 • Oznamovací povinnost podnikatelů v průběhu podnikání – PDF
  (živnostenský úřad)
Co se oznamovat nemusí
 • Změny, které podnikatel nemusí oznamovat – PDF

Užitečné informace

Potřebujete vyřídit

Nejčastěji se ptáte