Oddělení registrace, pro fyzické a právnické osoby:

 • zpracovává ohlášení živnosti, rozhoduje o udělení koncese,
 • zpracovává oznámení změn a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi,
 • zpracovává oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti či  pokračování v provozování živosti,
 • provádí zápis do živnostenského rejstříku a vydává výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu,
 • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele,
 • plní funkci centrálního registračního místa:
   • přijímá přihlášky k dani z příjmu, silniční dani a oznámení o vstupu do paušálního režimu (§ 39, 39b, 38lb zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů),
   • přijímá oznámení od fyzických osob o zahájení samostatné výdělečné činnosti (§ 48 zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),
   • přijímá přihlášky od fyzických osob k důchodovému pojištění (§ 48a č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),
   • přijímá přihlášky od fyzických osob k nemocenskému pojištění (§ 11, 13 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů),
   • přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení (§ 35 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),
   • přijímá oznámení od fyzických osob podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (§ 10a zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.),
   • přijímá žádosti od fyzických osob o vydání českého národního průkazu průvodce podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.
 • plní další úkoly stanovené živnostenským zákonem.

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Bc. Veronika MokráVedoucí oddělení registrace - žadatelé Q, W, Y, F
Vodičkova 18
Kancelář: 320
221 097 456
ZIO_REG
Hana DvořákováReferent reg. - žadatelé I, P, K
Vodičkova 18
Kancelář: 323
221 097 415
ZIO_REG
Jitka KarešováReferent reg.- žadatelé E, J, L, N
Vodičkova 18
Kancelář: 323
221 097 342
ZIO_REG
Ing. Jana KyšerováReferent reg. - žadatelé G, H, X, Z, Ž
Vodičkova 18
Kancelář: 319
221 097 169
ZIO_REG
Jan NovákReferent reg.- žadatelé S, Š
Vodičkova 18
Kancelář: 320
221 097 396
ZIO_REG
Eva PecníkováReferent reg.- žadatelé Č, R, Ř, U, V
Vodičkova 18
Kancelář: 324
221 097 509
ZIO_REG
Libuše ProkopcováReferent reg.- žadatelé A, CH, O, Ö
Vodičkova 18
Kancelář: 319
221 097 428
ZIO_REG
Jana SladkáReferent reg.- žadatelé B, T, Ť, M
Vodičkova 18
Kancelář: 323
221 097 503
ZIO_REG
Bc. Jiřina TrampotováReferent reg.- žadatelé C, D, Ď
Vodičkova 18
Kancelář: 319
221 097 507
ZIO_REG