Oddělení registrace, pro fyzické a právnické osoby:

   • zpracovává ohlášení živnosti, rozhoduje o udělení koncese,
   • zpracovává oznámení změn a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi,
   • zpracovává oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti či  pokračování v provozování živosti,
   • provádí zápis do živnostenského rejstříku a vydává výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu,
   • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele,
   • plní funkci centrálního registračního místa a další úkoly stanovené živnostenským zákonem.
Oddělení registrace jako centrální registrační místo pro živnostníky

Důležité upozornění! Živnostenský úřad (jako centrální registrační místo) učiněná oznámení o zahájení podnikání pouze předává příslušným orgánům – konkrétní výši odvodů spolu s platebními instrukcemi vám zašle až sociální a zdravotní správa.

 

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Bc. Veronika MokráVedoucí oddělení registrace - žadatelé Q, W, Y, F
Vodičkova 18
Kancelář: 320
221 097 456
ZIO_REG
Hana DvořákováReferent reg. - žadatelé I, P, K
Vodičkova 18
Kancelář: 324
221 097 415
ZIO_REG
Ing. Jana KyšerováReferent reg. - žadatelé G, H, X, Z, Ž
Vodičkova 18
Kancelář: 319
221 097 169
ZIO_REG
Jan NovákReferent reg.- žadatelé S, Š
Vodičkova 18
Kancelář: 320
221 097 396
ZIO_REG
Eva PecníkováReferent reg.- žadatelé Č, R, Ř, U, V
Vodičkova 18
Kancelář: 324
221 097 509
ZIO_REG
Libuše ProkopcováReferent reg.- žadatelé A, CH, O, Ö
Vodičkova 18
Kancelář: 319
221 097 428
ZIO_REG
Jana SladkáReferent reg.- žadatelé B, T, Ť, M
Vodičkova 18
Kancelář: 323
221 097 503
ZIO_REG
Bc. Jiřina TrampotováReferent reg.- žadatelé C, D, Ď
Vodičkova 18
Kancelář: 319
221 097 507
ZIO_REG