O změnu sídla lze požádat na libovolném obecním živnostenském úřadě. Pokud budete změnu sídla zařizovat například za svojí družku či za svého druha, potřebujete plnou moc k jednání na živnostenském úřadě. Změnu sídla je nutné ohlásit a doložit souhlasem majitele pokud se liší od bydliště nebo pokud je bydliště na adrese sídla ohlašovny. Korespondenční adresa se může od sídla i bydliště lišit, ale je nutno ji ohlásit na živnostenský úřad.