K provozování pekařství potřebujete živnost řemeslnou živnost „pekařství, cukrářství“. Jedná se o živnost, u které musíte splňovat všeobecné podmínky (plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu a bezúhonnost) tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost, která je upravena v §21 nebo §22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (např. vyučení v oboru, 6letá praxe atd.).

Pokud nesplňujete odbornou způsobilost, můžete si při ohlášení živnosti ustanovit odpovědného zástupce, který odbornou způsobilost splňuje. Provozovna, kde bude živnost vykonávána, musí být k tomu účelu způsobilá podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon). Obecně se podnikání v potravinářství považuje za epidemiologicky závažnou činnost, tudíž je třeba dodržovat řadu potravinářských předpisů. Sekci věnovanou podnikání v potravinářství a činnostem epidemiologicky závažným naleznete na našich stránkách.

Podrobný návod, jak ohlásit živnost řemeslnou, najdete na našich webových stránkách www.praha1.cz