Fyzická osoba připojí k ohlášení živnosti doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od bydliště (trvalý pobyt na území ČR). K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí. Má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním místa podnikání v jeho sídle.