Samostatní likvidátoři pojistných událostí budou potřebovat živnost

Stávající právní úprava stanovuje, že živností není činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí. Tato činnost je klasifikována jako zvláštní regulovaná činnost na finančním trhu a jako taková náleží do gesce České národní banky (udělení oprávnění a dohled). Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění, který má nahradit zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných … Číst více

Servis pro svobodná povolání a zájemce o podnikání v EU na jednom místě

Jednotné kontaktní místo Jednotná kontaktní místa byla včleněna do vybrané, již fungující soustavy obecních živnostenských úřadů na sklonku roku 2009. V České republice je touto funkcí nadáno pouze 15 úřadů. V hlavním městě Praze fungují dvě. Jejich činnost je výkonem státní správy v přenesené působnosti a jsou součástí celoevropské sítě EUGO. Místní příslušnost pro využití služeb není stanovena. … Číst více

Máme nejvíce podnikatelů v historii

Podle statistických údajů, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, dosáhl celkový počet podnikatelů, kteří jsou zároveň držiteli živnostenského oprávnění, nejvyšší hodnoty za celé sledované období od roku 1992, tedy od chvíle, kdy v tehdejší ČSFR vstoupil v účinnost zákon o živnostenském podnikání. V celkovém kontextu máme nejvíce podnikatelů v historii K nárůstu došlo jednak v celkovém počtu podnikatelů, kteří svou … Číst více