Činnost likvidátorů pojistných událostí se stala živností

Platná právní úprava zařadila profesi samostatných likvidátorů pojistných událostí do působnosti živnostenského zákona. Doposavad náležela do gesce České národní banky. Činnost naleznete v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu. V této příloze jsou obsaženy všechny živnosti vázané. Znamená to, že mimo všeobecných podmínek je výkon takovýchto činností vázán na průkaz způsobilosti, jako je např. předepsané vzdělání, osvědčení … Číst více

Počet podnikatelů neustále roste

Počet podnikatelů, kteří jsou zároveň držiteli živnostenského oprávnění, opakovaně dosahuje nejvyšších hodnot od roku 1992, kdy v tehdejším Československu vstoupil v účinnost živnostenský zákon. Tento trend je patrný taktéž na území Prahy 1.   Nejvíce podnikatelů v historii K 30. červnu 2018 bylo na území prvního pražského obvodu evidováno celkem 41 227 poskytovatelů služeb v režimu živnostenského zákona tj. … Číst více

Samostatní likvidátoři pojistných událostí budou potřebovat živnost

Stávající právní úprava stanovuje, že živností není činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí. Tato činnost je klasifikována jako zvláštní regulovaná činnost na finančním trhu a jako taková náleží do gesce České národní banky (udělení oprávnění a dohled). Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění, který má nahradit zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných … Číst více

Servis pro svobodná povolání a zájemce o podnikání v EU na jednom místě

Jednotné kontaktní místo Jednotná kontaktní místa byla včleněna do vybrané, již fungující soustavy obecních živnostenských úřadů na sklonku roku 2009. V České republice je touto funkcí nadáno pouze 15 úřadů. V hlavním městě Praze fungují dvě. Jejich činnost je výkonem státní správy v přenesené působnosti a jsou součástí celoevropské sítě EUGO. Místní příslušnost pro využití služeb není stanovena. … Číst více

Máme nejvíce podnikatelů v historii

Podle statistických údajů, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, dosáhl celkový počet podnikatelů, kteří jsou zároveň držiteli živnostenského oprávnění, nejvyšší hodnoty za celé sledované období od roku 1992, tedy od chvíle, kdy v tehdejší ČSFR vstoupil v účinnost zákon o živnostenském podnikání. V celkovém kontextu máme nejvíce podnikatelů v historii K nárůstu došlo jednak v celkovém počtu podnikatelů, kteří svou … Číst více