Vážení hoteliéři a provozovatelé hromadných ubytovacích služeb,

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky dnes zahájilo příjem žádostí o dotační titul COVID – Ubytování, který si klade za cíl podnikatelům v oblasti cestovního ruchu, resp. provozovatelům hromadných ubytovacích zařízení, zmírnit negativní dopady pandemie COVID-19, které nastaly v rozhodném období od 14. března 2020 do 24. května 2020. Tento program se mimo jiné nevztahuje na poskytovatele ubytování v bytových a rodinných domech a staveb pro rodinnou rekreaci.

Kdo může o dotaci požádat

Ještě předtím, než se rozhodnete o podporu požádat, přečtěte si, prosím, výzvu pro žadatele COVID – Ubytování. Zjistíte v ní, pro koho je program určen. Další podrobnosti naleznete níže.

Žádost

Tiskopis, prostřednictvím kterého se žádost podává, je k dispozici zde [https://zadosti.sfpi.cz/]. Vyplněnou žádost, včetně příloh dle bodu 13. výzvy, zasílejte do datové schránky: wikaiz5

Pokud datovou schránku nemáte zřízenou, zašlete žádost o dotaci na e-mailovou adresu: podatelna@sfpi.cz – za předpokladu, že disponujete elektronickým podpisem. Pakliže nemáte datovou schránku ani elektronický podpis, musíte vyplněnou, vytištěnou a podepsanou žádost doručit do sídla  Státního fondu podpory investic (osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb).

Žádost lze podat od 11. září 2020 do 30. října 2020.

FAQ

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy naleznete zde.

Metodická podpora

Žadatelé se v případě potřeby pomoci mohou obracet na telefonní linky +420 704 619 871 nebo +420 704 619 875.  Případné dotazy k výzvě směřujte, prosím, na email: covid-ubytovani@sfpi.cz.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky