Vážení poskytovatelé přepravních služeb,

dovolujeme si Vám připomenout, že dnes nabývá účinnosti změnový zákon č. 115/2020 Sb., který mění zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a další související předpisy – mj. také živnostenský zákon. Do 1. 1. 2021 si musí každý dopravce (včetně tzv. alternativních dopravců) u příslušného dopravního úřadu opatřit evidenční nálepku vozidla taxislužby. Podrobnosti nabízíme níže.

Změny v provozování taxislužby

Dnešním dnem se narovnávají podmínky stanovené k provozování taxislužby (klasická vs. alternativní taxislužba) na území České republiky. Nová právní úprava zredukovala mnohé povinnosti dopravců a řidičů taxislužby.

Nově zákon reflektoval možnost objednání přepravních služeb prostřednictvím online aplikací a nově ukotvil povinnost vůz taxislužby označit evidenční nálepkou, o jejíž vydání je nutné požádat dopravní úřad. Detailní metodiku pro dopravce a řidiče si můžete stáhnout zde. Podrobnosti dále nabízejí stránky Ministerstva dopravy České republiky.

Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě

Podle zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy České republiky vede tzv. rejstřík podnikatelů v silniční dopravě.

Povinně zveřejněné informace dle § 34d odst. 3 zákona o silniční dopravě
Změna živnostenského zákona

Jak bylo předesláno výše, od 1. července 2020 dochází rovněž ke změně živnostenského zákona. Změna spočívá v redukci požadavku na vydání stanoviska před udělením oprávnění k provozování tzv. malé silniční motorové dopravy. Objektivně tak dochází ke zkrácení zákonné lhůty, ve které musí živnostenský úřad rozhodnout o udělení/ neudělení koncese z 60 na 30 dnů. Pro provozování silniční dopravy velkými vozidly (nad 3,5 t nebo osobními vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) je stanovisko dopravního úřadu i nadále nezbytné, a stejně tak je zachována 60 denní lhůta. Změna živnostenského zákona v tomto případě pro podnikatele nezakládá žádnou novou povinnost. Změnový zákon byl vyhlášen 24. 3. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 115/2020 Sb. a je účinný od 1. 7. 2020.