Vážení podnikatelé,

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky dnes zahájilo příjem žádostí o dotační titul – tzv. ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné za měsíc červen.

Kdo může o dotaci požádat

Ještě předtím, než se rozhodnete podat žádost, přečtěte si, prosím, aktuální výzvu. Zjistíte v ní, pro koho je žádost určená a kdo má na dotaci nárok. Podrobnosti a podmínky jsou obsaženy v Programu podpory malých podniků „ošetřovné“. Na dotaci není právní nárok.

Žádost

Vyplněná žádost se předkládá na předepsaném online formuláři, a to až do 14. 8. 2020 do 23:59 hodin, přičemž každý žadatel může předložit pouze jednu žádost za měsíc červen 2020.

Povinné údaje

Do žádosti žadatel musí vyplnit název, adresu a webové stránky školského, nebo jiného dětského zařízení, popř. sociálního zařízení za účelem jeho snadného kontaktování ze strany MPO pro ověření žadatelem uvedených údajů a dále specifikovat důvod proč dítě nenavštěvuje školu nebo jiné dětské zařízení, nebo osoba závislá na pomoci jiné osoby nebyla umístěna do zařízení sociální péče, i když byly otevřeny“.

Odeslání žádosti

Vyplněnou žádost (k žádosti se již nepřikládá žádná příloha) můžete odeslat ze své datové schránky pouze do datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu: wnswemb. Jako předmět zprávy uveďte: fpcer. Návod na založení datové schránky naleznete zde.

NEBO

Vytištěnou a vlastnoručně podepsanou žádost zašlete na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Obálku označte: „fpcer“.

Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem žadatele na fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fpcer“.

Doporučení

Nesešívejte, prosím, jednotlivé listy! Urychlíte tím zpracování žádosti. Dále se prosím, důkladně zaměřte na správnost vašeho účtu, a zda jste žádost fyzicky podepsali, pakliže žádost podáváte v papírové formě. Podrobnosti naleznete zde.

FAQ

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy naleznete zde.