Vážení podnikatelé,

žádosti o dotační titul – tzv. ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné za měsíc duben, počínaje dnešním dnem, přijímá pouze Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kdo může o dotaci požádat

Ještě předtím, než se rozhodnete podat žádost, přečtěte si, prosím, výzvu na duben. Zjistíte v ní, pro koho je žádost určená a kdo má na dotaci nárok. Podrobnosti a podmínky jsou obsaženy v Programu podpory malých podniků „ošetřovné“.

Žádost

Vyplněná žádost se předkládá na předepsaném online formuláři, a to až do 7. 6. 2020 do 23:59 hodin, přičemž každý žadatel může předložit pouze jednu žádost za měsíc duben 2020.

Povinné přílohy

K žádosti nezapomeňte přiložit potvrzení o uzavření školy či jiného dětského zařízení, resp. zařízení poskytujícího sociální služby. Na potvrzení musí být jméno a příjmení dítěte/ osoby, jakou školu/ zařízení navštěvuje a datum, od kdy je uzavřena/ uzavřeno.

Odeslání žádosti

Vyplněnou žádost spolu s dalšími přílohami lze odeslat ze své datové schránky pouze do datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu: wnswemb. Jako předmět zprávy uveďte: fpdub. Návod na založení datové schránky naleznete zde.

NEBO

Vytištěnou a vlastnoručně podepsanou žádost spolu s dalšími přílohami zašlete na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Na Františku 1039/ 32

110 15 Praha 1 – Staré Město

Obálku označte: „fpdub“.

Doporučení

Vzhledem k velkému počtu vadně podaných žádostí za minulé dotační období, ministerstvo doporučuje výzvu pečlivě pročíst a žádost před odesláním řádně zkontrolovat. Zejména, se prosím, důkladně zaměřte na správnost čísla vašeho účtu (zkopírujte jej např. z internetového bankovnictví), a přesvědčte se, zda jste žádost fyzicky podepsali, pakliže žádost podáváte v papírové formě. Podmínky a způsob podání naleznete ve VÝZVĚ.