Aktualizováno: 15. 5. 2020

Vážení podnikatelé,

informujeme Vás o změně zákona o realitním zprostředkování, která nabyla účinnosti 25. dubna 2020.

Nová právní úprava realitním makléřům mimo jiné uložila, aby ve stanovené lhůtě (6 měsíců) provedli přechod z živnosti volné, kam tato činnost náležela před nabytím výše jmenovaného zákona, na živnost vázanou. O změně jsme Vás informovali prostřednictvím této aktuality.

Prodloužení lhůty

Vzhledem k výraznému ztížení možnosti volného pohybu osob v souvislosti s mimořádnými a krizovými opatřeními se Parlament České republiky usnesl na prodloužení této lhůty. Nově tak lze bezplatný přechod provést do 3. března 2021. Podmínkou je doložení požadované odborné  způsobilosti a splnění všeobecných podmínek stanovených pro provozování živnosti.

Zákon byl vyhlášen 24. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 190/2020 Sb.

 

Profesní kvalifikace – kvalifikační zkouška

Splnění zvláštní podmínky může podnikatel, nebo jeho zaměstnanci mimo jiné prokázat doložením osvědčení o profesní kvalifikaci pro činnost realitního zprostředkovatele. Seznam autorizovaných osob, u kterých lze zkoušku vykonat, naleznete na portálu Národní soustavy kvalifikací.

Dle Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, lze od 11. 5. 2020 v omezeném rozsahu znovu pořádat vzdělávací akce a zkoušky profesní kvalifikace, mezi nimi i zkoušky realitních zprostředkovatelů“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Pozor!

Ostatní uložené povinnosti zůstávají v platnosti beze změn, tj. zejména:

Lukáš Balada, vedoucí odd. Jednotné kontaktní místo