Vážení podnikatelé,

dovolte pár důležitých informací k zákonným lhůtám v době nouzového stavu.

Na základě doporučení Ministerstva vnitra České republiky Vám připomínáme, že v případě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona k učinění úkonu vůči správnímu orgánu může být trvání nouzového stavu v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu tak, jak předpokládá § 41 správního řádu.

O prominutí zmeškaného úkonu musíte požádat

Po ukončení doby trvání nouzového stavu (od 18. 5. 2020) začala běžet 15 denní lhůta, ve které je možné požádat o případné prominutí zmeškání úkonu účastníka, s nímž je zmeškaný úkon spojen. Podrobnosti sděluje stanovisko Ministerstva vnitra České republiky.

Lukáš Balada, vedoucí odd. Jednotné kontaktní místo