Prodejci živých ryb musí oznámit prodejní místo veterinární správě

Vážení podnikatelé a spotřebitelé,

stánkům s kapry byla udělena výjimka ze zákazu prodeje, jak informoval  vládní  COVID PORTÁL.  Dovolujeme si Vám proto připomenout, co je třeba splnit v souvislosti s výkonem této služby. 

Živnostenské oprávnění

Prodejce kaprů musí disponovat příslušným živnostenským oprávněním. K prodeji ryb postačuje ohlašovací živnost volná – obor velkoobchod a maloobchod.

Povolení k zvláštnímu užívání komunikace

Poskytovatel služby (venkovní prodej kaprů), jež hodlá službu realizovat v rámci územní působnosti prvního pražského správního obvodu, potřebuje povolení k zvláštnímu užívání pozemní komunikace. Bez pravomocného rozhodnutí nelze komunikaci k těmto účelům užívat. O jeho vydání musíte požádat v dostatečném předstihu. Na prodej vánočních ryb se tržní řád nevztahuje. Za vánoční prodej ryb se pokládá jejich prodej od 7. do 24. prosince běžného roku.

Prodej ryb

Obecně má každý prodejce ryb povinnost svůj úmysl oznámit příslušné veterinární správě.  Osoba, která provozuje prodej živých ryb  na samostatném prodejním místě (kdekoli na území hlavního města Prahy)  musí nejméně 7 dní před zahájením prodeje oznámit Městské veterinární správě v Praze, kdy a na kterém místě bude prodej zahájen a kdy bude ukončen.

Online  oznámení

Povinnost se plní výhradně online způsobem – vyplněním a odesláním online formuláře máte splněno.

Pravidla prodeje

Prodejce je povinen seznámit se s požadavky na samostatná prodejní místa a pravidly pro prodej živých ryb na těchto místech a s poučením o týrání ryb.

Doporučení spotřebitelům

Pro snížení rizika nákazy dodržujte ve frontě rozestupy, mějte roušky a udržujte od prodejce odstup. Toto pravidlo dodržujte rovněž v případě prodeje vánočních stromků.