Paušální daň umožní malým podnikatelům vyřešit trojí odvody na jednom formuláři.  Stát se zavedením počítá od 1. ledna 2021.

 

Vážení podnikatelé,

jak jsme Vás již informovali (zde), český stát plánuje zavedení tzv. paušální daně pro podnikatele, která obsáhne jak samotnou daň z příjmu, tak i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Oproti původnímu návrhu, schválená novela zákona o daních z příjmů počítá s tím, že se bude vztahovat na jedince, jejichž příjmy nepřesáhnou částku 1 000 000,- Kč. Původně se hovořilo o limitu do 800 000,- Kč. Vstup do režimu paušální daně bude dobrovolný. O zavedení paušální daně informuje rovněž Hospodářská komora České republiky, podle jejíhož tvrzení finanční úřady od 7. prosince 2020 zahájily příjem oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Spočítejte si na kalkulačce Ministerstva financí České republiky, zda se vám paušální daň vyplatí.

V současné chvíli zákon čeká na vyhlášení ve sbírce zákonů*. Účinným má být od 1. 1. 2021. Podrobné informace k tomuto novému institutu (paušální dani) nabízejí stránky Finanční správy České republiky.

Novým podnikatelům oznámení předá živnostenský úřad

Předmětná novela zákona o daních z příjmu mimo jiné upraví také živnostenský zákon. Změna bude spočívat v rozšíření nabídky služeb živnostenského úřadu. Předpokládá se, že od 1. 1. 2021 budou moci začínající podnikatelé spolu s ohlášením živnosti (žádostí o koncesi) podat mimo přihlášky k dani z příjmu také oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Pozor! Stávající podnikatelé musejí vstup do paušálního režimu oznámit sami finančnímu úřadu

V této souvislosti stávající podnikatele upozorňujeme, že případné oznámení o vstupu do paušálního režimu, musí učinit u příslušného správce daně oni sami. Oznámení můžete podat elektronicky nebo v papírové podobě.

Lhůta pro podání oznámení je do desátého dne rozhodného zdaňovacího období, tj. období, ve kterém poplatník vstupuje do paušálního režimu (tj. obecně do 10. ledna). Vzhledem k tomu, že 10. leden 2021 připadá na neděli, je posledním dnem lhůty pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu pro rozhodné období zdaňovacího období roku 2021 pondělí 11. ledna 2021.

FAQ

Odpovědi na dotazy k paušální dani naleznete zde.

Účinnost

*Zákon byl vyhlášen 18. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 221 pod číslem 540/2020 Sb. a je účinný  od 1. 1. 2021.