Vážení podnikatelé,

informujeme Vás, že rezervační systém návštěv je zcela funkční.

Osobní schůzku si můžete sjednat v předstihu, a to z pohodlí vašeho domova nebo kanceláře, na konkrétní úřední den i hodinu. Online objednaní klienti jsou odbavováni prioritně, bez ohledu na to, kolik lidí právě čeká ve frontě.

Jakou službu si mám zvolit při návštěvě živnostenského úřadu?

Příjem podání: Pod touto službou se skrývá komplexní agenda živností a koncesí. Např. ohlášení živnosti, požádání o koncesi, přerušení/ pokračování živnosti,  změna odpovědného zástupce, doplnění oboru u živnosti volné, oznámení nebo zrušení provozovny. Pod touto volbou se také skrývá služba tzv. centrálního registračního místa. Centrálním registračním místem (nezaměňovat s jednotným kontaktním místem) jsou všechny obecní živnostenské úřady. Znamená to, že od živnostníků přijímají a následně předávají také přihlášky k daním z příjmu nebo silniční dani a oznámení fyzických osob určená pro sociální a zdravotní správu.

Jednotné kontaktní místo: Tato služba poskytuje zejména informace o přeshraničním poskytování služeb do nebo z ČR, uznávání zahraničních kvalifikací, které přijímá a následně předává příslušnému uznávacímu orgánu. Od vykonavatelů svobodných povolání (např. advokáti, architekti, lékaři, veterináři) a dalších povolených ekonomických činností uvedených v § 3 živnostenského zákona (např. obchodní piloti), přijímá přihlášky k daním, sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Jednotná kontaktní místa  fungují pouze na vybraných živnostenských úřadech.

Výpis z živnostenského rejstříku:

Tuto službu zvolíte, např. pokud potřebujete vydat „duplikát“ živnostenského oprávnění nebo sestavu z veřejné části živnostenského rejstříku.

Ostatní služby zvolíte operativně dle nastalé situace.