V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení 
Předseda 
Terezie Radoměřská 
Místopředseda 
Petr Scholz petr.scholz@praha1.cz
TajemníkTelefonE-mail
Dorian Gaar221 097 721dorian.gaar@praha1.cz
Členové 
Antonín Berdych 
Martin Černý 
Martin Kotas martin.kotas@praha1.cz
Michael Kabát 
Bronislava Sitár Baboráková bronislava.sitar.baborakova@praha1.cz
Valerie Talacková valerie.talackova@praha1.cz
   

Čas a místo jednání: 16h00 v místnosti 201, ÚMČ Praha 1, Vodičkova 681/18

Termíny jednání a související dokumenty:
1. jednání 8. 6. 2020 – Program ZDE – Zápis ZDE
2. jednání 25. 6. 2020 – Program ZDE – Zápis ZDE
3. jednání 10. 9. 2020 – Program ZDE – Zápis ZDE
8. 10. — termín zrušen bez náhrady
12. 11. — termín zrušen z důvodu nouzového stavu
10. 12. — termín zrušen z důvodu nouzového stavu
4. jednání 14. 1. 2021 – Program ZDE – Zápis ZDE
5. jednání 18. 2. 2021 – Program ZDE – Zápis ZDE
6. jednání 18. 3. 2021 – Program ZDE – Zápis ZDE
7. jednání 22. 4. 2021 – Program ZDE – Zápis ZDE
8. jednání 3. 6. 2021 – Program ZDE – Zápis ZDE
9. jednání 3. 2. 2022 – Program ZDE – Zápis ZDE
10. jednání 3. 3. 2022 – Program ZDE – Zápis ZDE
11. jednání 31. 3. 2022 – Program ZDE – Zápis ZDE
5. 5. — komise neproběhla z důvodu neusnášeníschopnosti
12. jednání 2. 6. 2022 — jednání zrušeno z důvodu neusnášeníschopnosti

Statut Komise pro participaci a veřejný prostor

 1. Komise projednává a navrhuje opatření pro zajišťování otevřenosti radnice MČ Praha 1, dostupnosti zveřejňovaných informací veřejné správy a podporu komunitního života.
 2. Komise doporučuje Radě MČ Praha 1 vhodné způsoby zařazení principů participativního rozhodování do agend MČ Praha 1.
 3. Komise projednává a navrhuje opatření na zajištění kvalitní účasti veřejnosti na správě a strategickém plánování udržitelného rozvoje Prahy 1.
 4. Komise projednává a navrhuje opatření na zavádění participativního rozpočtování na území Prahy 1.
 5. Komise koordinuje participační projekty realizované městskou částí Praha 1.
 6. Komise doporučuje cíle, metodický postup a rozpočty participativních projektů realizovaných městskou částí.
 7. Komise monitoruje a vyhodnocuje výstupy participativních projektů realizovaných městskou částí.
 8. Komise vyhledává, sleduje a vyhodnocuje studie a projekty rekonstrukcí a řešení úprav veřejných prostranství (především klidové, odpočinkové a sportovní plochy, např. náměstí, hřiště, parky) vhodné k zapojení veřejnosti do práce na formulování cílů, zadání a procesu jejich přípravy.
 9. Komise doporučuje Radě MČ P1 návrhy projektů veřejných prostranství vhodné k zařazení do plánu investic a to včetně procesu participace.
 10. Komise doporučuje Radě MČ P1 nejvhodnější postupy pro řešení projektů veřejných prostranství, které byly zpracovány ve spolupráci se zainteresovanými institucemi a širší veřejností.
 11. Při své práci spolupracuje s ostatními komisemi a pomáhá jim zavádět prvky participativního rozhodování.
 12. Komise projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících v městské části Praha 1, Rady a Zastupitelstva MČ P1 a svých členů, pokud spadají do její působnosti, zaujímá k nim stanoviska a iniciuje jejich řešení.