Jméno a příjmení Telefon E-mail
Předseda    
Ing. Michal Caban    
Místopředseda    
Kristýna Drápalová    
Tajemník    
Mgr. Dorian Gaar    
Členové    
Ladislav Diblík    
Filip Lachmann    
Jan Wolf    
Karel Ulm    
Bronislava Sitár Baboráková    
Petr Scholz    
Jana Raiterová    

Termíny jednání ve 2. pololetí roku 2019:
9. 9. 2019 – termín zrušen bez náhrady
6. jednání 30. 9. 2019 – pozvánka >>> ZDE <<< – zápis >>> ZDE <<<
7. jednání 21. 10. 2019 – pozvánka >>> ZDE <<< – zápis >>> ZDE <<<
8. jednání 11. 11. 2019 – pozvánka >>> ZDE <<< – zápis >>> ZDE <<<
2. 12. 2019 – termín zrušen bez náhrady

Termíny jednání v 1. pololetí roku 2019:
1. jednání 18. 3. 2019 – pozvánka >>> ZDE <<< – zápis >>> ZDE <<<
2. jednání 8. 4. 2019 – pozvánka >>> ZDE <<< – zápis >>> ZDE <<<
3. jednání 29. 4. 2019 – pozvánka >>> ZDE <<< – zápis >>> ZDE <<<
4. jednání 20. 5. 2019 – pozvánka >>> ZDE <<< – zápis >>> ZDE <<<
5. jednání 19. 6. 2019 – pozvánka >>> ZDE <<< – zápis >>> ZDE <<<

Statut výboru

Statut Výboru pro kultivaci a oživení památkové rezervace

Podmínky činnosti a pravomoce výboru jsou dány §§ 77 a 78, resp. 100 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění a Jednacím řádem výborů Zastupitelstva městské části Praha 1.

I. VÝBOR PRO KULTIVACI A OŽIVENÍ PAMÁTKOVÉ REZERVACE ZEJMÉNA:

1. je pracovním orgánem Zastupitelstva MČ Praha 1 (dále ZMČ Praha 1)
2. plní ředevším úkoly, kterými jej pověří ZMČ Praha 1
3. je oprávněn předkládat ZMČ Praha 1 a Radě městské části Praha 1 (dále RMČ Praha 1) svá stanoviska a návrhy k problémům, jež mu tematicky přísluší, zejména k návrhům usnesení předkládaným zastupitelstvu týkajících se oblasti veřejného pořádku, historické a lokální identity pražského centra, negativních dopadů turistického průmyslu a vylidňování centra
4. vydává stanoviska a doporučení v této oblasti na základě žádosti odborů ÚMČ Praha 1, výborů a komisí MČ Praha 1
5. řeší žádosti a stížnosti dle pověření RMČ a ZMČ Praha 1
6. spolupracuje s ostatními výbory a komisemi ÚMČ Praha 1, s příslušnými odbory, výbory a komisemi Magistrátu hl. m. Praha, jiných městských částí a příslušných ministerstev
7. spolupracuje s neziskovými a dalšími organizacemi či institucemi nad příslušnými tématy a náměty
8. iniciuje, projednává a doporučuje ZMČ Praha 1 koncepční řešení, jejichž cílem je znovu zabydlet oblast památkové rezervace, zvýšit úroveň veřejného pořádku, regulovat turistický průmysl a kultivovat vizuální podobu Prahy 1
9. koordinuje zadání a realizaci odborných studií lokálních a strukturálních příčin vylidňování centra, úpadku veřejného pořádku a negativních dopadů turistického průmyslu
10. hledá řešení, která se neomezují jen na ZMČ Praha 1, ale vydávají signál i k dalším orgánům státní správy, aby se začaly řešit i věci, které jsou mimo dosah kompetencí ZMČ Praha 1
11. aktivně vyhledává příklady dobré praxe v České republice i v zahraničí

II. VÝBOR PRO KULTIVACI A OŽIVENÍ PAMÁTKOVÉ REZERVACE SE DÁLE ZABÝVÁ PŘEDEVŠÍM TĚMITO TÉMATY:

1. sestavování problémové mapy estetické úrovně města a jeho součástí
a. kultivace estetického vzhledu
b. estetický vzhled trhů (Velikonoce, Vánoce a další)
c. podněty vedoucí k sestavení estetického manuálu
d. čistota města
e. omezení reklamního smogu
f. snížení počtu obchodů s “turistickým zbožím” (po vzoru Amsterdamu a koncepce “Město v rovnováze”) ve vybraných lokalitách
g. snížení počtu pouličních ukazatelů vč. turistických a dalších značek – jejich sjednocení
2. sestavování problémové mapy parků a jejich mobiliářů
3. sestavování problémové mapy obchodů a provozoven
4. vytvoření webové a mobilní aplikace zaměřené na památky, architekturu a další zajímavá místa, doplněná návodem pro turisty, jak se v památkové rezervaci chovat s odkazem na vyhlášky a legislativu
5. turismus
a. změna typu turistů
b. modifikace turistické strategie
c. podpora vzniku Pražského marketingového plánu (např. po vzoru zahraniční marketingové kampaně “Enjoy and Respect”)
d. kampaň s návodem na chování turistů v zahraničí i na vstupních místech do Prahy
6. dlouhodobé oživování a posilování lokálního komunitního prostoru
7. oživení a využití prázdných objektů v majetku MČ Praha 1