Oddělení kontrolně správní zajišťuje výkon živnostenské kontroly podle živnostenského zákona. Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a živnostenského zákona a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese.

Dále provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených například zákonem o ochraně spotřebitele,  zákonem o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, a kontrolu plnění povinností stanovených zákonem o spotřebních daních apod. Oddělení vede přestupková řízení o uložení pokuty či sankční řízení o pozastavení provozování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění.

Novinky

Archiv: Oddělení kontrolně správní

Mohlo by Vás zajímat

Informace o výsledcích kontrol
Spotřebitel

Omezení prodejní doby

Tržní obchod a služby

Zakázané druhy tržního obchodu a služeb
Povolené druhy tržního obchodu a služeb
Dozor nad tržním obchodem a službami

Cestovní ruch

Cestovní kancelář nebo agentura
Ubytovací služby

Péče o vzhled a zdraví

Holičské, kadeřnické, kosmetické, pedikérské, manikérské, masérské nebo tatérské služby, provozování solárií

Potraviny, stravování, lihové a alkoholické nápoje

Potravinářství
Stravovací služby
Prodej alkoholických nápojů, lihovin a vína

Doprava a technická zařízení

Přepravní služba - malá doprava
Přepravní služba - velká doprava

Elektrická, plynová, tlaková, zdvihací vyhrazená technická zařízení

Užitečné informace

Příručky

Legislativa - výběr

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Mgr. Ing. Kristýna SolomonováVedoucí kontrolně správního oddělení
Vodičkova 18
Kancelář: 326
221 097 366
ZIO_OKS
Mgr. Ondřej HromádkoKontrolor živnostenského podnikání
Vodičkova 18
Kancelář: 325
221 097 375
ZIO_OKS
Mgr. Martina KoňaříkováKontrolor živnostenského podnikání
Vodičkova 18
Kancelář: 318
221 097 111
ZIO_OKS
Běla KubíkováKontrolor živnostenského podnikání
Vodičkova 18
Kancelář: 318
221 097 541
ZIO_OKS
Bc. Jan MachálekKontrolor živnostenského podnikání
Vodičkova 18
Kancelář: 318
221 097 168
ZIO_OKS
Mgr. Kateřina Štikarová ŠetinováReferent správního řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 317
221 097 225
ZIO_OKS
Ing. Jana SuchardováReferent správního řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 316
221 097 309
ZIO_OKS
Bc. Radka ŠulcováKontrolor živnostenského podnikání
Vodičkova 18
Kancelář: 318
221 097 262
ZIO_OKS
Bc. Petra ValhováReferent správního řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 317
221 097 324
ZIO_OKS
Ing. Táňa Veselá DědkováReferent správního řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 316
221 097 652
ZIO_OKS
JUDr. Mgr. Václav VlčekKontrolor živnostenského podnikání
Vodičkova 18
Kancelář: 327
221 097 337
ZIO_OKS
Mgr. et Mgr. Martin VoráčekKontrolor živnostenského podnikání
Vodičkova 18
Kancelář: 327
221 097 231
ZIO_OKS