Provozování živností je podle živnostenského zákona podnikáním, které je vázáno na přesně vymezená pravidla. Živnost je činností samostatnou, soustavnou, vykonávanou vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku, a to v souladu s dalšími podmínkami vymezovanými živnostenským zákonem. K tomu, aby podnikatel mohl provozovat některou ze živností, musí disponovat příslušným živnostenským oprávněním.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje činnost, která je živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění. Přestupku se dopustí dále tím, že provozuje činnost, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané či koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.

Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje činnost, která je živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění. Přestupku se dále dopustí tím, že provozuje činnost, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané či koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.

Jaká pokuta při neoprávněném podnikání hrozí?

Neoprávněné podnikání v činnosti, která Fyzická osoba (přestupek): Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (přestupek):
je živností volnou  500 000 Kč  500 000 Kč
je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané  750 000 Kč  750 000 Kč
je předmětem živnosti koncesované  1 000 000 Kč  1 000 000 Kč