Archiv: Oddělení matrik

 

Potřebujete vyřídit:

Nejčastěji se ptáte:

Formuláře:

 • Dotazník k uzavření manželství (TISKNOUT POUZE NA A3 OBOUSTRANNĚ) – PDF
 • Dotazník k registrovanému partnerství (TISKNOUT OBOUSTRANNĚ) – PDF
 • Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku – PDF, DOC
 • Žádost o sňatek mimo úředně určenou oddací síň s prohlášením – PDF, DOC
 • Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství – PDF, DOC
 • Prohlášení o užívání pouze jednoho příjmení – PDF, DOC
 • Žádost o povolení změny příjmení za trvání manželství – PDF, DOC
 • Prohlášení o užívání dvou jmen-nezletilý – PDF, DOC
 • Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení – PDF, DOC
 • Prohlášení o společném příjmení manželů – PDF, DOC
 • Žádost o změnu jména a příjmení – PDF, DOC
 • Žádost o změnu jména a příjmení nezletilého – PDF, DOC
 • Souhlas otce se změnou jména a příjmení nezletilého – PDF, DOC
 • Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru – PDF, DOC
 • Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru, které je již zapsané v matriční knize – PDF, DOC
 • Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru pro nezletilé dítě – PDF, DOC
 • Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru-dodatečná uprava – PDF, DOC
 • Žádost o vydání duplikátu rodného listu – PDF, DOC
 • Žádost o vydání oddacího listu – PDF, DOC
 • Žádost o vydání duplikátu dokladu o registrovaném partnerství – PDF, DOC
 • Žádost o vydání duplikátu ÚL – PDF, DOC
 • Žádost o vydání doslovného výpisu z knihy úmrtí – PDF, DOC
 • Žádost o nahlédnutí do knihy úmrtí – PDF, DOC
 • Prohlášení o užívání dvou jmen pro osobu narozenou do 31.12.1949 – PDF, DOC
 • Prohlášení o užívání dvou jmen pro osobu narozenou po 1.1.1950 – PDF, DOC
 • Prohlášení o užívání dvou jmen pro nezletilé dítě – PDF, DOC
 • Zápis narození – PDF
 • Zápis uzavření manželství – PDF
 • Zápis partnerství – PDF
 • Zápis úmrtí – PDF

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Bc. Hana HájkováVedoucí odd. matrik, vysvědčení o právní způsobilosti
Vodičkova 18
Kancelář: 106
221 097 469
MAT_OM
Hana ČepelováZměna jména a příjmení, duplikáty OL, Zvláštní matrika Brno
Vodičkova 18
Kancelář: 109
221 097 786
MAT_OM
Helena HykováMatrika úmrtní, Zvláštní matrika Brno
Vodičkova 18
Kancelář: 103
221 097 316
MAT_OM
Martina KačerováMatrika manželství (M-Ž)
Vodičkova 18
Kancelář: 105
221 097 296
MAT_OM
Petra KoželuhováNarození, určení otcovství, matriční doklady do r. 1949
Vodičkova 18
Kancelář: 102
221 097 372
MAT_OM
Hana KubantováMatrika manželství (A-L)
Vodičkova 18
Kancelář: 104
221 097 688
MAT_OM
Bc. Jana Lutrová DiS.Matrika manželství (A-L)
Vodičkova 18
Kancelář: 104
221 097 155
MAT_OM
Jitka RejmonováNarození, určení otcovství, matriční doklady do r. 1949
Vodičkova 18
Kancelář: 102
221 097 393
MAT_OM
Lucie SilovskáMatrika manželství M-Ž, reg. partnerství
Vodičkova 18
Kancelář: 105
221 097 248
MAT_OM