Podle novely zákona o matrikách, účinné od 1.1.2014, je nově umožněno nahlížet fyzické osobě na matriční zápis, od jehož uzavření uplynulo více než 30 let v případě úmrtí, 100 let v případě narození a 75 let v případě manželství nebo registrovaného partnerství i na matričním úřadu. Jedná se ovšem o nahlížení na konkrétní zápis, o který požádáte, tudíž je nutné znát jméno, příjmení a datum matriční události u osoby, které se zápis týká. Nejedná se tudíž o stejný režim bádání, který je možný u matričních knih uložených v Národním či jiném obdobném archivu.

Za nahlédnutí do matriční knihy se hradí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

Za vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin či druhopisech matričních knih do roku 1958 se hradí správní poplatek ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu.