Notáře vždy určuje soud příslušný dle trvalého bydliště zemřelé osoby.