Tyto matriční knihy vedené do 31.12.1949 jsou uloženy v Národním archivu v Praze 6, Milady Horákové 133. Duplikáty matričních dokladů nebo výpisy z nich je možné vyžádat u Úřadu městské části Praha 1.