Odbor matrik Úřadu městské části Praha 1 se dělí na dvě oddělení – oddělení matrik a oddělení státního občanství.
Oddělení matrik vede evidenci narození, civilních i církevních sňatků, registrovaného partnerství a úmrtí osob na území této městské části, spravuje matriční knihy farních úřadů vedených pro území Prahy do 31.12.1949, vojenské matriky a matriky Židovské náboženské obce z téhož období, ze kterých lze žádat duplikáty matričních dokladů.
Oddělení státního občanství vyřizuje žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR osob, které mají nebo měly před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území Prahy 1. Toto oddělení také přijímá žádosti o udělení státního občanství České republiky cizinců,  kteří mají povolený trvalý pobyt na území městské části Praha 1.

Kontakt na vedoucího odboru:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře
Ing. Lenka Jelínková, MPA vedoucí odboru MAT lenka.jelinkova@praha1.cz 221 097 453 108

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Ing. Lenka Jelínková MPAVedoucí odboru MAT
Vodičkova 18
Kancelář: 108
221 097 453
MAT
Bc. Monika Konvalinkovámatrikářka
Vodičkova 18
Kancelář: 114
221 097 798
MAT
Pavlína KrejčíkováAsistentka
Vodičkova 18
Kancelář: 107
221 097 658
MAT
Bc. Hana HájkováVedoucí odd. matrik, vysvědčení o právní způsobilosti
Vodičkova 18
Kancelář: 106
221 097 469
MAT_OM
Hana ČepelováZměna jména a příjmení, duplikáty OL, Zvláštní matrika Brno
Vodičkova 18
Kancelář: 109
221 097 786
MAT_OM
Helena HykováMatrika úmrtní, Zvláštní matrika Brno
Vodičkova 18
Kancelář: 103
221 097 316
MAT_OM
Martina KačerováMatrika manželství (M-Ž)
Vodičkova 18
Kancelář: 105
221 097 296
MAT_OM
Petra KoželuhováNarození, určení otcovství, matriční doklady do r. 1949
Vodičkova 18
Kancelář: 102
221 097 372
MAT_OM
Hana KubantováMatrika manželství (A-L)
Vodičkova 18
Kancelář: 104
221 097 688
MAT_OM
Bc. Jana Lutrová DiS.Matrika manželství (A-L)
Vodičkova 18
Kancelář: 104
221 097 155
MAT_OM
Jitka RejmonováNarození, určení otcovství, matriční doklady do r. 1949
Vodičkova 18
Kancelář: 102
221 097 393
MAT_OM
Lucie SilovskáMatrika manželství M-Ž, reg. partnerství
Vodičkova 18
Kancelář: 105
221 097 248
MAT_OM
Ing. Jitka HoráčkováVedoucí odd. státního občanství
Vodičkova 18
Kancelář: 106
221 097 144
MAT_OSTO
Marie FršlínkováStátoobčanská agenda
Vodičkova 18
Kancelář: 112
221 097 499
MAT_OSTO
Ing. Tereza JirkováStátoobčanská agenda
Vodičkova 18
Kancelář: 112
221 097 526
MAT_OSTO
Lenka LackováStátoobčanská agenda
Vodičkova 18
Kancelář: 110
221 097 733
MAT_OSTO
Monika MájováStátoobčanská agenda
Vodičkova 18
Kancelář: 111
221 097 152
MAT_OSTO
Stanislava SábováStátoobčanská agenda
Vodičkova 18
Kancelář: 113
221 097 114
MAT_OSTO
Blanka ŠtíchováStátoobčanská agenda
Vodičkova 18
Kancelář: 103
221 097 369
MAT_OSTO
Markéta ŠtosováStátoobčanská agenda
Vodičkova 18
Kancelář: 110
221 097 138
MAT_OSTO
Bc. Kateřina SvobodováStátoobčanská agenda
Vodičkova 18
Kancelář: 113
221 097 113
MAT_OSTO
Jitka ZimmermannováStátoobčanská agenda
Vodičkova 18
Kancelář: 111
221 097 425
MAT_OSTO